fredag 19. oktober 2007

Roller og tjenester

Kan man starte en menighet uten å ha et pastorkall? Jeg tror svaret er ja! Dette er et svært viktig spørsmål for en del jeg har snakket med. De sitter med mye kontakter, men kjenner ikke noe konkret kall til å være pastor. Derfor tør de ikke å dra i gang ”på alvor”. Nå mener jeg selvfølgelig ikke at alle som har mange kontakter skal starte en ny menighet. Men jeg mener altså at en del av dem kan hvis de vil.

Selv opplever jeg ikke å ha noe spesielt kall fra Gud til å være pastor. Likevel har jeg grunnlagt og ledet en menighet som har vokst fra ingenting til en liten forsamling de siste årene. Hvordan kan jeg gjøre dette uten et pastorkall fra Gud? Svaret ligger i min forståelse av hvordan tjenester i Guds rike fungerer. Det handler om forskjellen mellom rolle og tjeneste.

Jeg tror Gud kaller mennesker til ulike tjenester, slik de bl.a. er beskrevet i Ef 4,11. Derfor er jeg overbevist om at Han kaller noen spesifikt til å være hyrder. Pastor er jo bare det latinske ordet for hyrde. Dette er mennesker med en spesiell utrustning og personlighet som gjør dem særlig egnede som hyrder. Samtidig tror jeg enhver moden kristen kan fylle rollen som hyrde i ulike situasjoner. Jeg trenger ikke en spesiell utrustning fra Gud for å vise omsorg eller for å veilede mennesker til hvor de kan ta til seg åndelig føde. Noen er nok mer egnet for å ha dette som sin viktigste tjeneste, men enhver kristen som kjenner Gud og Hans ord, kan gjøre dette til en viss grad.

På samme måte har jeg hatt gleden av å jobbe sammen med mennesker som tydelig har en spesiell utrustning til å være evangelister. Menighetene trenger langt flere evangelister som virkelig er kalt og utrustet av Gud, og som ikke bare bærer merkelappen ”evangelist”. For meg var tiden sammen med Nicky Cruz og hans team noen av de mest revolusjonerende måneder i mitt liv, selv om det å være evangelist ikke er min tjeneste. Likevel kan jeg selvfølgelig operere i rollen som evangelist, fordi jeg kan veilede mennesker til et personlig møte med Gud.

Så hvordan kunne jeg tørre å starte en menighet uten et klart kall til å være pastor? Svaret er at Gud åpnet døra, og jeg turte å gå gjennom den! Når mennesker rundt meg begynner å søke etter Gud, så trenger jeg ikke noe ”ekstra ord” fra Gud. Jeg trenger ikke å spørre Gud om Han vil at jeg skal følge opp søkende mennesker. Selvfølgelig vil Han det! Jeg trenger bare å lese Misjonsbefalingen for å forstå såpass. Så får jeg heller være bevisst på å trå til side når Gud reiser opp nye som er bedre utrustet enn meg til å være hyrde (pastor).

4 kommentarer:

Are Karlsen sa...

Eskil,

Jeg liker bloggen din!

Jeg tenker slik om menighet:

- Vi kommer sammen i Jesu´ navn. Altså det er Jesus som samler oss, ikke en pastor. Dagens pastorrolle er forøvrig slik jeg ser det, ikke beskrevet i Bibelen.

- Det er Gud som setter tjenestegavene i menigheten, vi behøver ikke bekymre oss om det. Jeg skjønner at dette er en kritisk fase i en hierarkisk menighet, hvor pastoren har vide fullmakter. Men i en bibelsk menighet er hyrden kun en tjener, uten andre fullmakter enn et hvilket som helst medlem. Han har kun fullmakt til å tjene, i likhet med apostelen, profeten, læreren og evangelisten. Alle innsatt av Gud for å tjene.

Så enkel er min tro!

Are Karlsen sa...

Eskil,

Jeg har svart på et spørsmål du stilte for lenge siden på bloggen min i posten Det nye kirkelige økosystemet

Eskil sa...

Hei! Takk for oppmuntrende kommentarer!

Jeg er enig med deg i at pastorrollen slik den ofte utøves i dag ikke finnes i NT. Likevel snakkes det jo mye om hyrder og eldste i NT. Slik jeg leser det, så er dette konkrete funksjoner som gis til konkrete mennesker (Apg 14,23 +1Tim 3,1 +Tit 3,1 +Ef 4,11).

Jeg tror at NT snakker om slike tjenester/funksjoner med en hensikt. Når vi har dårlige erfaringer med noe, så er det lett for oss å gå helt i den andre grøfta, og si at vi ikke trenger slikt i det hele tatt. F.eks. kan vi mislike hvordan dagens hyrder (pastorer) mener at arbeidet skal gjøres. Men i stedet for å si at dette ikke er viktig, bør vi heller gå til kilden (Bibelen) og se hvordan oppgaven egentlig skulle bli utført. Kan vi klare å glemme alle våre negative erfaringer og i stedet skape en positiv debatt rundt: Hva sier Bibelen at hyrdenes oppgaver egentlig er? Deretter kan vi jo ta samme debatten om de andre tjenestegavene.

Jeg er også enig med deg i at oppgaven først og fremst er å tjene. Men hvordan tjener vi på best mulig måte? Er det ”bare” ved å åpne hjemmene våre? Eller kan vi tjene på flere måter? Siden det er flere ulike tjenestegaver, så må det finnes ulike måter å tjene på. Når det gjelder hyrder (altså pastorer) så er det flere oppgaver jeg synes jeg ser i Bibelen: Bl.a. samle fårene, lede dem til hvile, lete etter de som går seg bort, forbinde de som er såret, vokte dem mot rovdyr, osv. Det er selvfølgelig Jesus som gjør alt dette siden han er Den Gode Hyrden. Men den samme arbeidsbeskrivelsen gjelder vel for alle hyrder som følger i overhyrdens spor (1Pet 5,1-4)?

PS. I min menighet snakker vi for øvrig ikke om pastor med P. Tvert mot så ”nekter” jeg folk å kalle meg pastor. Jeg bruker bare uttrykket for ikke å skremme de innfødte *s*! Vi tror at Gud ønsker et team av hyrder. Det finnes vel ikke ett sted i NT hvor det innsettes en pastor i entall – det er alltid snakk om eldste, hyrder, tilsynsmenn osv i flertall.

Are Karlsen sa...

Eskil,

Det er spennende å se hvordan du tenker.

Jeg håper å kunne holde meg orientert om utviklingen i det fellesskapet du tilhører gjennom denne bloggen.

Gud velsigne deg!