lørdag 4. juli 2009

Kommunisere med Gud

Om et par uker drar jeg til Tyskland igjen. Der skal jeg blant annet undervise på et seminar som har fått tittelen «å kommunisere med Gud». Det å ha toveis kommunikasjon med Gud er en av de mest grunnleggende velsignelsene for en kristen. Gud ønsker å lede oss gjennom å tale til oss, og Han ønsker å høre våre bønner.

Dessverre er det en del kristne som ikke har forstått at det å få sine bønner besvart er en fundamental opplevelse i kristenlivet. Noen ber av plikt: «Siden jeg er kristen bør jeg jo be» Andre ber for å få en slags åndelig opplevelse: «Når jeg ber, så føler jeg at Gud er nær». Det er selvfølgelig helt vesentlig for en kristen å oppleve Guds nærvær. Likevel vil jeg påstå at det viktigste ved bønn er at Gud hører den – og at Han svarer på det vi ber om.

Da disiplene ba Jesus lære dem å be, så kom han med veldig konkrete eksempler på hvordan man kan be (Lukas 11,1-13). Poenget med bønn – i følge Jesus – er at Gud vil gi oss det vi ber om. Han vil ikke gi oss en stein hvis vi ber om et brød – eller en slange hvis vi ber om en fisk. I parallellteksten til dette, sier Jesus at vi ikke skal være som de som ikke kjenner Gud – de som tror at de blir bønnhørt ved å bruke mange ord (Matteus 6,7). Bønn dreier seg altså ikke om hvor lenge vi ber, eller om hvordan vi opplever bønnen, men om hvorvidt Gud svarer på bønnen eller ikke. Dette betyr selvfølgelig ikke at det er uviktig om vi bruker mye eller liten tid sammen med Gud, eller om vi opplever Guds nærvær eller ikke. Alt jeg sier, er at bønner som ikke blir besvart har liten verdi i forhold til bønner som blir besvart.

For noen høres dette skremmende ut. Jeg regner med at seminaret kommer til å reise spørsmål hos de som er der. For eksempel «hvorfor får ikke jeg bønnesvar?» Eller «er det noe feil med mitt kristenliv hvis jeg ikke hører Gud tale til meg?» I sånne situasjoner er det bra å ha et seminar og ikke en vanlig preken. For en slik samling er nødt til å være interaktiv for å bære frukt. Ved at folk får mulighet til å stille spørsmål, drøfte dem høyt, og få tilbakemelding fra andre (ikke bare fra predikanten), så kan man få reell hjelp til å komme videre på akkurat dette området i kristenlivet.

Men kommunikasjon er ikke bare at vi prater til Gud. Det innebærer også at Gud taler til oss. Det gjør Han både gjennom sin Ånd og gjennom sitt ord. Et seminar om å kommunisere med Gud, må derfor handle om begge disse to dimensjonene.

Ingen kommentarer: