mandag 5. oktober 2009

Muslimer trekkes mot Kristus

I går prekte jeg i en menighet i Oslo. Den er svært internasjonal, så jeg prekte på engelsk. Jeg tok utgangspunkt i Jesu ord om at «himmelriket er kommet nær» og forklarte hva det vil si at vi skal be «la ditt rike komme». En av tilhørerne var en muslimsk mann som nettopp var kommet til Norge for å avslutte sine masterstudier og gjennomføre en påfølgende doktoravhandling.

Bakgrunnen hans er et fattig land hvor så godt som hele befolkingen er muslimer. Dette var første gang i sitt liv han var på et kristent møte. Etter prekenen kom han fram til meg og spurte om å få en Bibel - «for dette er hva landet mitt trenger». Han ønsket også grundig undervisning om den kristne troen slik at han kunne ha en skikkelig forståelse, siden han ikke visste om noen i hjemlandet sitt som kan undervise ham om dette.

Nok en gang slår det meg hvor stor kraft det er i Bibelens budskap. Hvis vi bare tør å legge det fram, så har det kraft i seg til å påvirke mennesker på dypet.