torsdag 21. januar 2010

Tid for nådegaver

Det er kanskje tilfeldigheter, men de siste dagene og ukene har Den Hellige Ånd blitt det store samtaleemnet i mine omgivelser. Det begynte med at folk i min egen menighet sa at det de virkelig ønsket å oppleve mer av var Den Hellige Ånd og Åndens ulike uttrykk, slik som å høre Guds stemme og bruk av nådegaver.

For to dager siden snakket jeg så med en pastor på telefon: Menigheten hans har vært svært reserverte – ja, nesten skeptiske – til karismatikk og nådegaver. Men nå ville de gjerne at jeg skulle komme og undervise dem om nettopp dette. Fordi det var dette de trengte som menighet (!) Så derfor ønsket pastoren at jeg skulle undervise lederne i menigheten om nådegaver, slik at de virkelig kunne få tak på dette. Deretter skal jeg tale på gudstjenesten deres. For de som vet hvor denne menigheten kommer fra teologisk, så er dette forbløffende!

Samme dag som jeg snakket med denne pastoren fikk jeg spørsmål om å lede en samling for en gruppe som kommer sammen for «å utforske» det profetiske og lære mer om denne gaven. Dagen etter ble det så klart at kona og jeg skal undervise en hel helg i enda en annen menighet om nettopp nådegaver. Også denne menigheten har liten eller ingen erfaring med nådegaver.

Så i løpet av meget kort tid har vi fått henvendelser fra en rekke hold vedrørende Åndens gaver. Den Hellige Ånd er selvfølgelig langt mer enn nådegaver og det å høre Guds stemme. Likevel er det spennende når slike ting skjer. Det virker som Gud vil at vi skal fokusere mer på dette området en tid framover. Vi setter pris på forbønn – for dette må ikke ende med bare teoretisk undervisning om temaet - målet er jo å se en forløsning av Åndens gaver i praksis i alle disse sammenhengene.

Ingen kommentarer: