torsdag 10. april 2008

Evangeliet om Guds rike

Jesus kom med evangeliet – som betyr gode nyheter. Han forkynte nemlig ”evangeliet om Guds rike”. Temaet Guds rike (himmelriket) var helt sentralt i Jesu undervisning. Han lærte disiplene sine å be ”la ditt rike komme” og sa at ”Guds rike er kommet nær”. En god del forkynnelse av evangeliet mangler dette perspektivet på at det hele handler om Guds rike. I stedet blir fokus lett på meg og mitt – hva som kan hjelpe meg til et bedre liv med Gud, med meg selv, med kona, med jobben, med bikkja, osv. Dette er vel og bra, men ennå viktigere er det å forstå dette ”evangeliet om Guds rike” som Jesus snakket så mye om.

Hva er da Guds rike? Veldig enkelt sagt er Guds rike alle steder hvor Gud er anerkjent som konge. Kongeriket Norge sine grenser sammenfaller med de områdene hvor Harald er anerkjent som konge. Siden svenskene ikke anerkjenner Harald som sin konge, så er ikke Sverige en del av kongeriket Norge. På samme måte er det med Guds rike: Der hvor Gud anerkjennes som konge – der er Guds rike. Der hvor Gud ikke anerkjennes som konge, så har Guds rike ennå ikke kommet.

En dag skal alt opprør mot Gud bli borte. På den nye jorda vil Gud regjere, og da har Guds rike kommet fullt og helt. Men selv i dag kan vi oppleve noe av Guds rike her på jorda. Bibelen kaller det for ”å smake den kommende verdens krefter” (Heb 6,5). En dag må alle mennesker bøye kne for Kristus og anerkjenne Ham som konge, enten de vil eller ikke (Fil 2,9-11). Men vi kan frivillig bøye kne for Kristus allerede i dag, og dermed får vi en mulighet til å smake noe av Guds rike allerede her i denne tidsalder. Det blir da et svar på bønnen: ”La ditt rike komme! La din vilje skje på jorda, som den skjer i himmelen!”

Men selv etter at vi har kommet til tro, kan vi velge å fortsette i vårt opprør. Derfor sier Paulus at den som fortsetter å leve i synd, ikke kommer inn i Guds rike (se f.eks. Gal 5,19-21 og Ef 5,5). Velger vi å leve som herrer i våre egne liv etter at vi har kommet til tro, så viser vi jo bare at Jesus ennå ikke er kongen i livet vårt. Guds ønske for oss er ikke bare at vi skal tro på Ham – men at vi skal gjøre Ham til konge i livene våre. Dette betyr selvfølgelig ikke at vi blir perfekte og ikke kan falle i synd, men det betyr at Gud kaller oss til å gi oss selv 100 % til Ham. Bare da får vi smake Guds rike her og nå.

Bibelen kalle dette for de gode nyhetene om Guds rike. Hvorfor er det gode nyheter at vi må gi opp styringsretten over oss selv? Jo, det er gode nyheter fordi evangeliet om Guds rike setter oss fri fra å være slaver av å bare tenke på oss selv. Mange kristne er styrt av sine egne følelser, eller problemer, eller lyster, eller tanker, eller bekymringer. Men når vi legger ned alt for Gud, så setter Han oss fri til å tenke på annet enn oss selv. Paulus sa om Timoteus at ”jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig kan ha omsorg for dere. Alle de andre tenker bare på sitt eget, ikke på Jesu Kristi sak.” (Fil 2,20-21). Dette viser at Timoteus hadde grepet de gode nyhetene om Guds rike. Han var ikke lenger opptatt av sine egne saker, men av Guds sak.

Hvis vi forstår innholdet i evangeliet om Guds rike, så vil det få konsekvenser for det meste av det vi sier og gjør som kristne: Vårt forhold til Gud vil bli annerledes. Vår livsstil og prioriteringer vil forandres. Måten vi evangeliserer og driver misjon på vil bli påvirket. Hvordan og hvorfor vi bygger menighet vil også bli endret når vi griper evangeliet om Guds rike!

2 kommentarer:

HildeMerete sa...

Du får det til og høres lett ut... Jeg synes ikke det er det......

Eskil sa...

Tja. Lett og lett. Jeg mener ikke nødvendigvis at der er ENKELT å gi 100%. Men jeg er overbevist om at det er BRA å gjøre det. Jeg tror i hvert fall det er en god ting å be Gud vise deg hvor stor og god Han er. Innvielse til Gud kommer alltid etter at vi får åpenbaring om hvem Han er. For vi innvier oss ikke til Gud fordi vi klarer å ta oss selv i nakken, men fordi vi oppdager at Han har elsket oss først (1Joh 4,19)