søndag 2. november 2008

Designere i Guds rike

I helga var jeg sammen med en del kreative mennesker. Én studerte klesdesign, en annen drev egen virksomhet innen grafisk design og en tredje var profesjonell danser. Da ble jeg på nytt minnet på hvor begrenset de fleste norske menigheter er. Slike kreative folk burde jo ha en helt sentral plass i menigheten (hvis øvrige forutsetninger er til stede da). Men veldig ofte føler nok slike folk at de blir henvist til sidelinja i menighetene. I beste fall blir de spurt om å holde et seminar i ny og ne. Men når hørte du siste en preken på et søndagsmøte om ”kunstens plass i Guds rike?”

Det blir sagt at første gang et tema introduseres i Bibelen, så innholder det en spire til resten av hva Bibelen lærer om temaet. Mange bibellærere oppfordrer derfor til spesielt å studere første gang noe nevnes. I den forbindelse så er det ett spørsmål jeg liker å stille, men som få vet svaret på: Hvem er den første i Bibelen som omtaltes som ”fylt av Guds Ånd?Du kan jo bruke et par sekunder på å se om du husker det…

Svaret er at den første som omtales i Bibelen som fylt av Guds Ånd er Besalel, sønn av Uri. Jaha…? Hvem var så Besalel? Antakelig ikke den du hører oftest omtalt fra prekestolen! Besalel var han som ledet arbeidet med å utsmykke tabernakelet i ørkenen. (2.Mos 35,30-31). Gud fylte ham med Den Hellige Ånd, slik at han kunne være kreativ! Gud ga ham altså nådegaven til å være en designer!

Vi liker å tro at vi tar Guds ord på alvor. Da må vi legge vekt på det som Guds ord legger vekt på. Da kan vi ikke gå glipp av designerne! Eller andre kunstnere. La kunstnerne blant oss få bruke de gavene Gud har gitt dem - til å inspirere Guds folk og til å formidle Guds kjærlighet og storhet til alle mennesker

Ingen kommentarer: