torsdag 13. november 2008

Nåde og gode gjerninger

Slik som jeg skrev i forrige innlegg, så er det en del som misforstår begrepet «nåde». Dermed får man også problemer med å forstå sammenhengen mellom nåde og gode gjerninger. Man er redd for at hvis man snakker om gjerninger, så vanner man ut budskapet om at Guds tilgivelse er gratis. Men dette faller på plass når man ser hvordan Bibelen definerer nådebegrepet.

Nåden er et uttrykk for Guds godhet. Siden vi ikke klarer å gjøre oss fortjent til frelse og tilgivelse, viser Gud sin godhet mot oss ved å gi oss dette helt gratis. Men Guds godhet mot oss viser seg jo også på andre måter enn gjennom tilgivelse. Guds godhet er uendelig og gir seg så mange slags utrykk i våre liv. Ett annet slikt uttrykk for Guds godhet er for eksempel Hans hjelp til å elske vår neste som oss selv.

Nåden gjør ikke at vi «slipper» å leve etter Guds ord, fordi Jesus har oppfylt Loven. Tvert i mot hjelper nåden oss til å leve slik Jesus levde - i samsvar med Guds vilje. Derfor sier Bibelen at «Hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er» (1Tim 2,12). Det er altså nåden – Guds godhet - som oppdrar oss. Det er jo det å leve i samsvar med Guds ord som leder til et godt liv! Ikke det «å slippe» å leve i samsvar med det! Jo mer vi lever i samsvar med Guds vilje, jo mer velsignelse vil vi oppleve. Derfor vil noe av det beste Gud kan gjøre for oss, være å hjelpe oss til å leve i samsvar med Hans ord. Dette hjelper Han oss til gjennom sin nåde. Selvfølgelig klarer vi ikke alltid å leve i samsvar med Guds vilje. Men da også kommer Guds godhet – nåden – oss til hjelp. Slik at hvis vi snubler og faller, så viser Guds nåde seg på den måten at vi mottar gratis tilgivelse.

For å spissformulere: Nåde er ikke frihet fra å gjøre gode gjerninger. Nåde er frihet til å gjøre gode gjerninger.

Ingen kommentarer: