lørdag 24. januar 2009

Lignelser om Guds rike

Veldig mange av Jesus sine lignelser handlet om Guds rike. I Matteus 13,31-44 sammenligner han blant annet Guds rike med et lite sennepsfrø, med litt surdeig som legges inn i en stor deig, og med en skatt som ligger gjemt i en åker. Vi er så vant til å høre disse bildene at vi ikke reflekterer over hvor radikalt dette ble oppfattet i Jesu samtid. Vi tenker at «selvfølgelig kan Guds rike sammenlignes med et lite frø». Men slik tenkte slett ikke de som først hørte det Jesus sa.

Jødene hadde nemlig en klar oppfattelse av hvordan Guds rike skulle komme: Det skulle skje med «dunder og brak». Forståelsen av hvordan Guds rike skulle komme var basert på profetene sine uttalelser. Les for eksempel Sakarja 14, eller Malaki 4,1-2 eller Joel 3,14-26. Her er det ikke mye snakk om «skjult» eller «som et lite frø». Her skal Herren åpenbare seg i all sin herlighet for å dømme og gjenopprette. Det skal være kriger og jordskjelv og himmelen skal rystes. Dette var jødenes forståelse av hvordan Guds rike skulle komme. Med denne bakgrunnen var Jesus ord om at Guds rike kan sammenlignes med et lite sennepsfrø, totalt revolusjonerende.

Jesus pekte på at Guds rike har to aspekter: Jesus har allerede brakt Guds rike til menneskene. Derfor var hans forkynnelse: «Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet» (Mark 1,15). Samtidig skal Guds rike komme i hele sin fylde når Jesus kommer tilbake for å dømme levende og døde. Guds rike er altså både noe som skal komme og noe som allerede er her. Vi kan ikke oppleve Guds rike fullt og helt før Jesus kommer tilbake, men vi kan allerede nå smake den kommende verdens krefter (Heb 6,5). Denne siste setningen kan for øvrig like gjerne oversettes med den kommende tidsalders krefter.

Begge disse aspektene av Guds rike må forkynnes. I noen sammenhenger er nesten alt som sies om Guds rike knyttet til Jesu gjenkomst. Selv har jeg hørt mest undervisning som går på at Guds rike kan erfares allerede i dag. Men jo mer jeg leser i NT, så forstår jeg at de første kristne hadde dette i balanse: De forstod at Guds rike både er noe som skal komme en dag, men som likevel allerede er midt i blant oss. Nøkkelbegrepene er «skal komme» og »er allerede».

En forståelse av at Guds rike allerede er i ferd med å bryte fram blant menneskene - som et frø som har begynt å spire – skaper engasjement. Den endelige opprettelsen av Guds rike kan bare skje ved Guds egen suverene inngripen. Her kan mennesker lite gjøre fra eller til. Men når vi forstår at Guds rike i tillegg er noe som spirer midt i blant oss, så vekkes vi fra passivitet. Her kan nemlig du og jeg bidra enten til gode eller dårlige vekstvilkår for dette lille frøet. Når vi forstår Guds rike på denne måten, vil vi for eksempel identifisere oss med den Gud som oppsøker det som har blitt borte.

Ingen kommentarer: