lørdag 31. januar 2009

Når kommer Guds rike?

Et bibelvers som ofte har blitt diskutert er Jesu ord i Markus 9,1 «Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft». Betyr dette at Jesus trodde at Han skulle komme tilbake og opprette Guds rike fullt ut før alle Hans første disipler var døde? Ved å lese resten av NT ser man jo at de første kristne hadde en meget sterk forventning om at Jesus skulle komme tilbake meget snart. Likevel er det nå klart at Jesus ikke kom tilbake i løpet av denne første generasjonen. En del teologer har derfor konkludert med at Jesus simpelthen tok feil da Han sa dette.

Jeg tror imidlertid at hovedpoenget i dette utsagnet ligger på å se - og ikke på når Guds rike kommer. I Matteus12,28 sa jo Jesus: «Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.» Jesus så det altså slik at Guds rike allerede er kommet. Problemet er bare at ikke alle mennesker kan se at det er kommet. Sitatet i Markus 9,1 har derfor trykket på å se og forstå at Guds rike er kommet – ikke på tidspunktet for når Guds rike kommer.

Dette samsvarer med det Jesus sier i Markus 4,11-12 «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt sagt i lignelser - for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, slik at de kunne vende om og få tilgivelse». Her skiller Jesus mellom «å se» og «å skjelne». Alle kan se det ytre, men bare noen kan forstå og skjelne den åndelige virkeligheten som ligger bak. Det er det samme ordet (εἰδω) som er oversatt «å skjelne» i 4,11 som er brukt i 9,1. Dette verset kunne altså oversettes «… ikke smake døden før de skjelner at Guds rike er kommet med kraft». Guds rike er allerede kommet, men en dag skal disiplene forstå at det har kommet.

Poenget til Jesus i Markus 9,1 er altså behovet for å få åpenbaring, ikke tidspunktet for visse hendelser. Behovet for åpenbaring gjelder også på andre områder: To personer kan se den samme situasjonen, men bare én av dem kan skjelne og forstå den åndelige dynamikken i situasjonen. Dette er den visdom som Paulus snakker om i 1Kor 2. Skal man være med å bygge Guds rike, så trenger man åpenbaring – evne til ikke bare å se – men til å skjelne.

Ingen kommentarer: