onsdag 4. mars 2009

Misjon og lokale menigheter

De to viktigste uttrykkene for Guds menighet er den lokale menigheten, og det jeg kaller den «omreisende» menigheten. Med den omreisende menigheten, så tenker jeg på folk som først og fremst har sitt kall til å tjene i mer enn en menighet, altså enten misjonsorganisasjoner eller apostoliske team.

Jeg tror at lokale menigheter trenger å være aktivt med i misjon. Hvis en menighet kun blir opptatt av sin egen lille del av verden, så mister den et verdifullt perspektiv. Samtidig tror jeg at misjonærer må ha som mål at lokale menigheter bygges sterke. Det finnes ingen ting som er mer effektivt for oppfylling av Misjonsbefalingen, enn å bygge levende lokale menigheter. Gode team og gode misjonsbaser kan aldri erstatte gode lokale menigheter.

Jeg tror noe av problemet er at vi har lett for å bli «nærsynte». Vi har så mye fokus på ting i vår egen sammenheng at vi rett og slett sjelden har tid til å sette oss inn i hvordan andre jobber. Lokale ledere er opptatt av lokale utfordringer, og har sjelden tid til å snakke med misjonsledere. De som jobber i misjon besøker nok mange lokale menigheter, men har ofte ikke tid til å sette seg inn i hva den lokale menigheten virkelig trenger.

Etter å ha jobbet mest med én lokal menighet gjennom om noen år nå, så har jeg i det siste fått muligheten til å gjenoppta mer regelmessig kontakt med venner som jobber i misjon, blant annet i YWAM. Da har jeg på nytt blitt minnet om hvor viktig det er med regelmessig kontakt mellom den lokale og den omreisende menigheten. Bare gjennom regelmessig kontakt kan vi bygge bruer mellom disse to - bruer som vil bringe mye velsignelser til begge sider av elva.

Ingen kommentarer: