lørdag 19. september 2009

Sjokkerende ord om ekteskap

Jesus ble en gang spurt om sitt syn på skilsmisse (Matteus 19,1-12). Jesu syn på dette var at skilsmisser ikke burde forekomme unntatt i noen helt spesielle tilfeller. Essensen av Jesu lære var at «det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille». De fleste vet vel at dette er klassisk kristen lære. Men det som slo meg da jeg leste dette avsnittet i dag, var reaksjonen til disiplene: De var rett og slett sjokkerte. For dem var det ikke opplagt at skilsmisser burde unngås! De konkluderte med at skulle det være sånn, så var det bedre ikke å gifte seg. Hvorfor var disiplene så sjokkerte?

Inntil for et par generasjoner siden var skilsmisser svært uvanlig i Norge. Mange tenker da at slik har det alltid vært - altså at det bare er i de siste tiårene at skilsmisser har vært akseptert. Men det stemmer ikke! Da Jesus sa det han sa, så sjokkerte han jo sin samtid. Dette var fordi det både for jøder og grekere var selvfølgelig at man kunne skille seg, hvis forholdet ikke fungerte lenger. Man hadde få eller ingen motforestillinger mot skilsmisse.

De fleste nordmenn har en «instinktiv» motvilje mot skilsmisser. Selv om skilsmisser kan forekomme, så mener de fleste av oss at det er noe man bør prøve å unngå. Men dette er altså ikke «instinkt», men et resultat av klassisk kristen undervisning. Vi har levd så lenge i en kultur som er preget av Jesu ord, at vi tror det alltid har vært sånn. Vi får derfor ikke med oss hva som vi kan takke Bibelen for av gode ting. Bibelens lære virker på de fleste nordmenn – enten de er klar over det eller ikke.

Nylig hørte jeg en preke over et tilsvarende tema: Det handlet om muligheten for et menneske til å starte på nytt. Vi tenker kanskje at dette er en allmennmenneskelig tanke. Men faktum er at dette også er et resultat av Bibelens undervisning. Et av Bibelens fundamentale budskap er jo muligheten til å få en ny start – uansett hvor mye man har rotet til livet. Jo mer jeg tenker på denne type eksempler, jo mer forstår jeg hvor viktig det er med planmessig bibelundervisning i menighetene. Bibelens viktigste funksjon er nemlig når dens lære blir så selvfølgelig for oss, at vi tror det er et instinkt som slår til.

Ingen kommentarer: