torsdag 3. september 2009

Målet med dannelse

Når jeg snakker om åndelig dannelse så er ikke det ment som et annet ord for sosialt press til å oppføre seg som alle andre. Målet er at hver enkelt blir mer lik Kristus. Eller som Paulus sa til galaterne: «Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere!» (Gal 4,19). Det er Kristus som skal vinne skikkelse i oss – ikke en eller annen akseptabel form for «kristen væremåte».

Paulus sa også: «Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel» (1Kor 11,1). Vi er kalt til å følge Jesu eksempel: Å følge etter Jesus betyr mer enn bare å tro på de tingene Han sa – det dreier seg om å gjøre de samme tingene som Jesus gjorde i møte med mennesker.

Det dreier seg altså om at vi gjennom åndelig dannelse (oppdragelse) skal bli mer og mer lik Jesus. Jeg tror det er ensbetydende med at vi mer og mer lever lik det bildet Jesus tegnet i Bergprekenen av et liv som disippel: At vi ber for våre fiender, tilgir dem som gjør urett mot oss, tørster etter retteferdighet, er ydmyke, ikke lar oss fange av materialisme, at vi gir gaver til dem som trenger det, at vi lever i avhengighet av vår himmelske far, osv.

Alt dette er bare eksempler på Bergprekenens innhold. Men jo mer jeg leser der, jo mer føler jeg at dette er Guds mål med oss mens vi er her på jorda: At vi skal ligne mer og mer på Kristus – og det betyr at vår livsstil vil ligne mer og mer på det som Jesus beskriver i Bergprekenen.

Ingen kommentarer: