tirsdag 16. februar 2010

Om å vite om sin egen død

Jeg leser 2. Petersbrev for tiden. Peter skriver som om han visste at han snart skulle dø (2Pet 1,14). Den samme informasjonen hadde Paulus (2Tim 4,6) og selvfølgelig Jesus selv (Joh 13,1). Av og til har vi vanskelig for å sette oss inn i fortellingene i Bibelen. Hvordan er det egentlig å få beskjed fra Gud om at du snart skal dø? Hva slags konsekvenser ville det fått for hvordan jeg innretter livet mitt?

Det er viktig å understreke at jeg ikke tror at Gud pleier å si sånt til folk! Hvis noen tror de hører Gud si noe slikt til dem, så tar de ganske sikkert feil. Gud vil liv – ikke død! Likevel er det fascinerende (og litt skremmende) å høre Martin Luther King sin siste tale. Det er tydelig at Gud har sagt noe til ham om framtiden hans. Dette klippet viser King’s aller siste tale. Dagen etter ble han myrdet...

Ingen kommentarer: