lørdag 2. august 2008

En kultur for disippelskap

Det er strålende at mennesker kommer til tro. Men jeg ønsker mer enn som så! Mennesker som blir kjent med Gud bør også få hjelp til å legge av seg gamle uvaner, synd og avhengigheter. Hvis ikke det skjer, så risikerer vi å bygge menigheter som er fylt opp av åndelige småbarn.

Apostelgjerningene 11,26 forteller at det var i Antikoia at disiplene for første gang ble kalt kristne. Hva kalte man dem før det da? Jo, da kalte man dem for disipler. Det vil si etterfølgere av Jesus. I vår tid kan man være ”kristen” uten å følge Jesus helhjerta. Det er fordi vi forbinder kristen tro med en intellektuell tilslutning til visse trossetninger. Men slik var det ikke til å begynne med! Da var det slik at enten var du en etterfølger av Jesus – eller så var du ikke kristen i det hele tatt!

Jeg tror vi trenger å gjenvinne noe av denne tankegangen! Vi må rett og slett skape en forståelse i menigheten om at tro og disippelskap er to sider av samme sak. Med andre ord må menigheten ha en kultur for disippelskap. En i menigheten min sa det slik: ”Jeg drømmer om en menighet hvor det å være kristen er det samme som å være en disippel.”

I Kraftverket har vi hatt mye glede av besøk fra menigheten Open Heavens i Loughborough, England. I den menigheten har de sett 200-300 studenter komme til tro de siste årene. Det var derfor med stor interesse jeg satte meg ned for å høre på pastoren der, Ness Wilson, da hun skulle preke nettopp om dette: ”En kultur for disippelskap”. Det er jo alltid bedre å høre på de som har lykkes i praksis, enn de som kun er teoretikere. Jeg regnet derfor dette som en glimrende anledning til å lære! Ness nevnte ni ting de fokuserer på når det gjelder disippelskap

  1. Disipler kjenner seg selv

  2. Disipler kan avklare sin fortid og bli løst/helbredet

  3. Disipler kjenner sin identitet: De er trygge på seg selv og vet at de er barn av Kongen

  4. Disipler opplever at gavene deres blir forløst

  5. Disipler lever livet sitt med en hensikt: De evner å sette seg mål

  6. Disipler lærer god beslutningstaking: Hvordan ta gode avgjørelser i livet?

  7. Disipler får hjelp til å overvinne vaner og mønster av synd

  8. Disipler tar ansvar for sine følelser på en sunn måte

  9. Disipler bygger sunne relasjoner

2 kommentarer:

Anonym sa...

Eskil hei! intressant bloggen din! har ennå ikke lest alt, fordi programmet oversatt litt merkelig. kanskje du legger merke til her i mine kommentarer, som jeg også hadde Google Translate. Det er bra du / vet du! Kjærlighet fra Sveits

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.