onsdag 13. august 2008

Martyrer

Det greske ordet ”martyr” betyr ”vitne”. Men fordi så mange av de første kristne måtte bøte med livet for sin tro, ble ordet etter hvert synonymt med en som ga sitt liv for sin tro på Jesus som Messias. En del ekstreme islamittiske krefter har sølt til dette begrepet ved å kalle massemordere som sprenger seg selv og uskyldige mennesker i lufta for ”martyrer”. Men for kristne så vil alltid martyr være betegnelsen på en som på fredelig vis hevder sin tro på Gud - helt uten å bruke vold - men som likevel på grunn av evangeliets sprengkraft blir drept for sin tro.

Det å måtte gi sitt liv for sin tro på Kristus er slett ikke noe som bare tilhørte den første kristne tid. I Sovjetunionen bukket millioner av mennesker under i fangeleire. Ofte var deres eneste forbrytelse at de trodde på Gud. Jeg har selv sett minnemuren utenfor Jekaterinburg med en ufatelig mengde navn over de som ga sitt liv på denne måten.

Ennå i dag lider store deler av Kristi menighet. Kristne blir trakassert, fengslet, torturert, voldtatt og drept bare fordi de er kristne. Paulus sier at når ett lem lider, så lider hele kroppen (1Kor 12,26). Vi som er så heldige at vi lever i Norge bør i det minste holde oss oppdatert om dette, slik at vi kan heve vår røst i protest. Som en start anbefaler jeg deg å skaffe boka ”Operation World” av Patrick Johnson. Du får den både fra Bok & Media og fra Amazon. Dessuten har Bjørn Olav opprettet en ny blog om martyrer som du kan du følge med på. Det er også mulig å sjekke hjemmesidene til Åpne dører eller Forum 18

Ingen kommentarer: