søndag 14. desember 2008

Metaforer for nettverk

Bruken av metaforer er veldig vanlig i Bibelen. En metafor er et ord eller uttrykk som brukes i overført betydning. Man bruker det for å gi innsikt i visse egenskaper ved det som er samtalens hovedpoeng. Poenget er ikke å gi en nøyaktig beskrivelse av noe, men å fremheve ett aspekt ved en sak.

For eksempel bruker Bibelen en rekke metaforer for å beskrive menigheten: Kropp, tempel, saueflokk, brud, nasjon, familie, osv. Når vi sier at menigheten er «Kristi kropp» så mener vi jo ikke at jeg faktisk er en lillefinger, mens du er et øre. Poenget er at du og jeg utfyller hverandre i funksjon, på samme måte som kroppens ulike lemmer gjør det. Metaforen «Kristi kropp» fremhever dermed ett aspekt av Guds menighet. Når menigheten sammenlignes med en saueflokk, så betyr ikke det at vi alle har ull på kroppen og breker, men at vi alle følger den samme hyrden. Metaforen «saueflokk» fremhever dermed et annet aspekt ved menigheten enn «Kristi kropp». God bruk av metaforer kan på den måten gi oss nyttig innblikk i visse aspekter ved en sak. Men samtidig må vi forstå at de har begrensninger i overføringsverdien.

Når det gjelder menighet, så er vi vant til metaforer. Men jeg skulle gjerne funnet noen gode metaforer når det gjelder menighetsnettverk eller «church planting movements». Gunnar Skeid skrev om en slik metafor på bloggen sin nylig, nemlig om «franchisemenigheten». Noen vil nok rygge tilbake i ren forskrekkelse over et slikt bilde. Men hvis vi tolker dette som en metafor, så kan den kanskje ha noe for seg. Det er vel ingen som ønsker seg et nettverk av menigheter som drives nøyaktig likt som Nille eller Rema 1000 - med profitt som høyeste mål. Men jeg tror likevel vi kan lære noe av disse kjedene, for eksempel med hensyn til opplæring, personalbehandling og strategisk tenkning.

Hvilke andre metaforer kan man tenke seg for å beskrive slike nettverk? Paulus beskriver vel sitt apostoliske team som ”et seierstog” (2Kor 2,14). Egentlig bruker han her ordet for de opptog som skjedde til ære for vinguden Bacchus. Disse opptogene var sannelig noe som ble lagt merke til. Fra vår tid kan man kanskje se for seg metaforer som entreprenørselskap, konsern, høyspentnett med transformatorer, arkitektkontor, guild (dataspill)… Noe av dette er helt sikkert dårlige metaforer. Men jeg vil gjerne ha forslag til gode metaforer!

Ingen kommentarer: