torsdag 2. februar 2012

Oppbyggelse, veiledning og trøst

Profeter i den nye pakt taler til oppbyggelse, veiledning og trøst (1Kor 14,3). Derfor leser vi følgende om to profeter fra Jerusalem som besøkte Antiokia: «Judas og Silas som selv var profeter, talte mange ganger til brødrene og oppmuntret og styrket dem» (Apg 15,32). Profetene styrket og oppmuntret sine kristne søsken. Oppmuntring og styrke kommer ved at profetene i sin tale fokuserer på Jesus og på sentrale sannheter i Guds ord. Dette er hva profeter i den nye pakt bør holde på med.

Hvis man har en slik forståelse av profetisk tjeneste, så vil man unngå å ha fokus på feil ting. Noen tror nemlig at det er profetisk å påpeke feil. Mange menighetsledere har opplevd mennesker som hele tiden påpeker feil og mangler ved menigheten, og som attpå til mener at slikt snakk er «profetisk». Men man trenger slett ikke være profet for å se feil og mangler. Selv idioter kan finne feil. Men vi trenger åpenbaring for å finne løsninger. Som regel vil menighetens lederskap være veldig klar over feil og mangler i forsamlingen. De trenger ingen profet for å fortelle dem slike ting! Det de derimot har behov for er noen som kan fortelle dem hva de kan gjøre med utfordringene i menigheten. Derfor trenger vi profeter som styrker og oppmuntrer søsknene ved å fokusere på Jesus og på sentrale sannheter.

Et annet problem er at mange «profeter» fokuserer på konspirasjonsteorier og obskure bibelvers - gjerne fra Johannes Åpenbaring og Daniels bok. Men slike ting bygger ikke opp menigheten! Det fører bare til spekulasjoner og diskusjoner (2Tim 2,23). Dessuten er det slik at profeter ikke er de som er best kvalifisert til å utlegge Bibelen. Gud har gitt både profeter og lærere til menigheten for å føre den til modenhet (Ef 4). Disse tjenestegavene skulle utfylle hverandre og støtte hverandre. Derfor bærer det ofte helt galt av sted når profetene mener at de er bedre kvalifisert enn lærerne til å utlegge slike vanskelige bibelvers (2Pet 3,3).

For en tid tilbake kjente kona og jeg et behov for å få et profetisk perspektiv på en av de menighetene vi jobber med i Tyskland. Da hadde vi ikke behov for noen som kunne utlegge «dyrets merke» eller forklare konspirasjonsteorier om EU, frimurere og Illuminati. Det vi hadde behov for var åpenbaring om hva som skulle til for å bringe den lokale forsamlingen noen viktige skritt framover. Derfor inviterte vi med oss noen med profetisk tjeneste som forstod nettopp dette med å tale profetisk for å styrke og oppmuntre søsknene.

Dette betyr selvfølgelig ikke at profeter aldri kan ta kritiske ord i sin munn. Noen ganger trenger individer og forsamlinger å høre et kall til omvendelse for å komme videre. Her kan sann profetisk tjeneste komme med klar tale! Men selv da er målet å bygge opp og styrke – ikke rive ned og fordømme. La oss be om at Gud reiser opp flere profeter av typen Judas og Silas!

Ingen kommentarer: