onsdag 28. november 2007

Apostler

Bibelen forteller oss at vi trenger apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere helt inntil vi når fram til full modenhet (Ef 4,11-14). Ingen vil vel påstå at Guds menighet har nådd dit ennå at vi er ved full modenhet og ikke lar oss drive hit og dit av enhver lære. Derfor tror jeg vi trenger alle disse gavene til menigheten nå i dag

Aposteltjenesten har det vært mye diskusjon om. For 30 år siden var det få som i det hele tatt trodde på at Gud ville ha apostler i dag. Man trodde at dette var noe som tilhørte fortiden. Nå er vel de fleste enige om at Gud ønsker at det fortsatt skal finnes både apostler og profeter i menigheten. Imidlertid har det vært mye misforståelser om hva en apostel gjør og er. Det har heller ikke hjulpet at det finnes en del selvutnevnte ”apostler” som kanskje slett ikke er det som ”etiketten” deres tilsier. Men at noe har blitt misbrukt og misforstått, betyr jo ikke at vi ikke trenger det! Tvert i mot! Svaret på feil forståelse, er jo ikke la være å snakke om det, men å få rett forståelse

De fleste er vel enige i at vi trenger mange nye menigheter her i landet. Skal vi få dette til, så tror jeg vi må se en gjenreisning av den apostoliske tjenesten. Det er Bibelens resept for menighetsplanting i stor skala. Det betyr ikke at vi ikke har noen apostler eller profeter i Norge i dag. Men vi trenger mange flere! Nasjonen vår har vært så velsignet at vi har fått oppleve frukten av tidligere generasjoners apostler, slik som Hans Nielsen Hauge og Thomas Barratt. La oss be om at det skjer igjen! At Gud reiser opp apostler som kan plante mange menigheter som vokser til modenhet.

11 kommentarer:

Are Karlsen sa...

Eskil,

Interessant!

I vers 7 står det: "Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt."

Hvilken nåde? Nåden til å tjene!

Noen får altså tilmålt gaven å tjene som apostel, andre evangelist, etc. Og så gir Han disse for å utruste de kristne til å tjene.

Det er nåde å få tjene, tjeneren er en gave, og hensikten med gaven er at vi alle skal tjene.

Dette er hva menighetens Herre ønsker å gjøre i alle menigheter!

Eskil sa...

Det er helt riktig at vi trenger tjenere! En "tjeneste" i Guds rike må ikke bli en omskrivning av "karriere" som det kanskje har blitt for noen. Så prinsippet om å være en tjener gjelder for alle og enhver i menigheten!

Men jeg mener at det er en grunn til at Paulus sier at vi har forskjellige oppgaver. Jeg tror at hvis jeg oppdager hva Gud spesielt har lagt ned i meg (og du i deg), så kan jeg bidra mer positivt enn hvis jeg ikke er klar over dette. Det er bakgrunnen for at jeg gjerne vil snakke om hva en apostel (eller hyrde eller evangelist osv) er spesielt kalt og utrustet til å gjøre. Slike etiketter som "apostel" eller "hyrde" vil jo alltid bli sånn omtrentlig, for vi er alle forskjellige. Men likevel mener jeg altså at etikettene er brukt i Bibelen med en hensikt - de kan hjelpe oss til å gi en ide om hvilke ulike typer tjenester vi trenger for å nå til modenhet som kirke.

Det hadde vært interessant å høre hva du og andre mener om apostler

Are Karlsen sa...

Eskil,

(Jeg må ha glemt å krysse av for å motta epost om kommentarer - en veldig fin funksjon, forresten).

Jeg mener ikke det er noen motsetning mellom tjeneste og oppgave. Tvertimot. Oppgavene, tjenestegavene, er en definisjon på tjenestens innhold.

Når det gjelder apostel, tenker jeg at Bibelen ikke snakker om apostler i det hele tatt. Bibelen snakker om utsendinger. Det var det de leste, som leste ordet apostel på gresk.

Dersom vi ikke oversetter ordet, gir vi denne tjenestegaven en mystisk, prestisjetung status som Bibelens forfattere ikke hadde til hensikt.

Mange vil være apostel, med tilgang til kontor og talerstol. Ikke fullt så mange vil være utsending, og sitte og holde samtaler med folk dag ut og dag inn, som Paulus gjorde.

Det er min mening om apostel.

Eskil sa...

Jeg har sansen for ditt ønske om totalt å revurdere innholdet i tjenestegavene. Jeg tror det trengs, selv om du etter min mening går et skritt lenger enn NT gjør. Dermed kan du kanksje komme i skade for å kaste ut barnet med badevannet?

Vi er enige om at vi ikke trenger folk som er ute etter tittelen. Problemet i dag er – som du skriver – at folk gjerne vil ha tittelen, men ikke funksjonen. Likevel mener jeg at titler i NT beskriver en funksjon. For eksempel er ”hyrde” både en vanlig jobb (gjete sauer) og en spesifikk tjeneste i menigheten (forbilde/veileder). Når Peter skriver ”vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere” (1Pet 5,2) så tenkte han ikke på at disse hyrdene skulle klippe ulla av folk, eller vise dem hvilken plen de burde sove på…

På samme måte betyr apostel ”utsending” på gresk, men samtidig fyller NT det med et nytt åndelig innhold. Det er vel klart at ”de tolv apostlene” brukes som beskrivelse av en konkret gruppe mennesker med en konkret oppgave (Luk 6,13 +Åp 21,14). På samme måte tror jeg de andre apostlene i NT hadde oppgaver som gikk ut over det å bare være ”sendt ut”. De falske apostlene (Åp 2,2) var nok utsendt av noen, men de hadde likevel ikke grunnlag for å kalle seg apostler i den åndelige betydningen av ordet. I dag kan vi kanskje si at en mormonmisjonær nok er utsendt, men likevel ikke en apostel i den åndelige betydningen av ordet.

Are Karlsen sa...

Eskil,

Bruken av ordet apostel i NT er et studium verdt. Jeg synes denne bloggen exegetiskteologi.blogspot.com gjør det på en bra måte i artikkelserien "Den frambrytande urförsamlingen".

Jeg synes også det er et poeng at den gresken som er brukt i NT, koiné, var et hverdagsspråk, og ikke det "fine" klassiske gresk som man brukte i kulturlivet.

Ellers tror jeg ikke det handler om titler i det hele tatt, - i NT handler det kun om funksjoner. Ordet apostel i vår tid, blir derfor meningsløst fordi det ikke formidler den opprinnelige betydningen av ordet, nemlig "utsending". Kirkehistorien med sine høye kirkelige hierarkier har fullstendig fordreid vår forståelse av de bibelske termene og plassert dem inn i et hierarki som ikke eksisterte på Bibelens tid.

Eskil sa...

Jeg er enig med deg i at kirkehistorien gjør det vanskelig for oss å se hva urkirken la i de ulike begreper, slik som "apostel" eller "hyrde" - eller "nåde" eller "Kristus" for den saks skyld. Men nettopp fordi det er vanskelig, så er jeg opptatt av å studere Skriften slik at vi kan gjenvinne den opprinnelige forståelsen. Å "abdisere" fra å bruke bibelske begreper fordi de har blitt fordreid er en løsning som jeg mener er mindre heldig. Det rette svaret på misbruk er i dette tilfelle ikke "ingen bruk" men "rett bruk" av begrepene. Det er det som er grunnen til at jeg gjerne vil diskutere dette: Vi må gjenvinne den bibelske forståelsen!

Are Karlsen sa...

Eskil,

Jeg har et enkelt og avslappet forhold til dette:

Jeg tenker at det er Gud som setter apostler, profeter, hyrder, etc. i menigheten. Og siden Gud er opptatt av funksjon og ikke tittel, tenker jeg at det gjør han uavhengig av hva slags titler disse menneskene bærer. Gud setter i menigheten utsendinger, selv om de ikke kaller seg apostler, og Gud gir oss hyrder, selv om de ikke kaller seg pastorer.

Anonym sa...

I want not acquiesce in on it. I think precise post. Expressly the title-deed attracted me to be familiar with the sound story.

Anonym sa...

Amiable dispatch and this enter helped me alot in my college assignement. Thank you seeking your information.

Eskil sa...

Glad I could help! Where are you from? And what kind of thesis do you write? Just curious...

Anonym sa...

Nur wenn man dran glaubt..