fredag 16. november 2007

Hvordan skape disipler

Som jeg skrev om nylig så er det noe som legger lista for høyt og noen som legger den for lavt når det gjelder å bli en del av fellesskapet. Skal jeg velg mellom disse to grøftene, så velger jeg den hvor lista ligger for lavt! I et slikt miljø har du som regel mange folk. Selv om mange av disse ikke er kristne, så vil de gjerne være åpne for åndelig input. Det ”eneste” som da gjenstår er å presentere Jesus for dem på en slik måte at de forstår hvem Han er, og hva Han forventer av sine etterfølgere.

Et fellesskap hvor lista ligger for høyt er mye vanskeligere å gjøre noe med: Der har man en hard kjerne av folk som har skikkelig peiling både på kristen lære og kristen livsstil. Men de har liten evne til å kommunisere med folk utenfor den kristne ”bobla”. Man kan alltid heve standarden enda et lite hakk på de som allerede er der: Ha noen flere konferanser og bibelstudiegrupper. Da vil de som er en del av gjengen få mer og mer kunnskap. Men vil de nå noen nye med evangeliet?

Hvis du jobber i situasjoner av typen ”masse folk – få disipler” så vær oppmuntret! Du har nemlig en kjempemulighet. Det er faktisk langt enklere å gjøre disipler av folk som ikke er kristne ennå, men som kjenner deg og har tillit til deg - enn det er å gjøre menneskefiskere av en gjeng som har sittet på litt for mange kristne konferanser.

Alt du trenger er en plan for å gjøre disipler av folka som kommer. Ikke prøv å gjøre disipler av hele gjengen samtidig. Be Gud vise deg en håndfull mennesker du kan investere mye tid i. Hvis du lykkes med å gjøre en gruppe til virkelige disipler, så vil de etter hvert trekke de andre i miljøet med seg. De folka jeg har satset mest på de siste årene tar i disse dager over hele lederskapet for menigheten jeg plantet. Nå er det de – og ikke først og fremst jeg – som når ut til nye folk og gjør dem til disipler.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jesus kalte disipplene til å være hans disippler, etterfølgere.
Men så skjedde det noe mer....
De fulgte etter Jesus, levde med ham. Så hva han gjorde hver dag.

Men det var først når de fikk Den hellige ånd, at de forstod hva de hadde vært vitne til. Og hva Jesus hadde ment når han talte til dem om at han ikke lenger skulle være hos dem, men at Han skulle ta bolig i dem. Vi er ikke bare etterfølgere som har Jesus hos oss.
Vi kan få ta imot Han selv, ønske Han velkommen inn i våre liv slik at han kan leve sitt liv gjennom oss.
Jeus levde sitt liv i gjennom en Jøde, en snekker. NÅ LEVER HAN GJENNOM DEG!

Eskil sa...

Jeg tror ikke vi er særlig uenige om hva det vil si å være en disippel. Den Hellige Ånd er helt klart uunnværlig!

Men denne artikkelen var ikke skrevet inn i diskusjonen rundt den såkalte ”nådeforkynnelsen”. Mange menigheter i Norge sliter med å nå ut til kirkefremmede, og de aner ikke hvordan de skal nå ut. Imidlertid er jeg i den uvanlige situasjonen at jeg kjenner mange som har det MOTSATTE problemet: Det å nå ut til nye mennesker med evangeliet er ”piece of cake”. Det som er utfordringen for disse er å hjelpe de som tar i mot Jesus til å bli stabile etterfølgere av Ham. Vi ønsker jo ikke folk som bare er kristne en liten stund, og så slutter å bekjenne seg som troende. Vi ønsker at folk blir stående i troen – uansett hva som skjer. Dette innlegget var skrevet for å oppmuntre de av mine venner som står i en slik situasjon – de som har kommet til konklusjonen at ”evangelisering er vårt minste problem”. Hvis man ikke selv har opplevd å være i en slik situasjon, så blir det nesten umulig å sette seg inn i tror jeg.