tirsdag 20. november 2007

Paulus sin åpenbaring

Tilhengerne av den såkalte ”nådeforkynnelsen” hevder at Paulus mottok spesiell åpenbaring fra Jesus når det gjaldt evangeliets innhold, og at vi derfor må lese alt annet i lys av det Paulus skriver. Det innebærer bl.a. at man tolker Jesu ord i evangeliene i lys av Paulus sine skrifter. Dette er motsatt av mer tradisjonell bibeltolkning som tar utgangspunkt i Jesus, og tolker andre bibelsteder i lys av Ham. Det er helt rett at Paulus fikk spesiell åpenbaring fra Jesus. Men gjaldt denne åpenbaringen budskapet om den nye pakt og dens budskap om nåden og om frelse ved tro alene? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror Paulus sin spesielle åpenbaring gjaldt noe annet.

For det første: Hvis det var Paulus som fikk slik unik åpenbaring om den nye pakt, hva forkynte da de kristne mellom Pinsedag og Paulus sin omvendelse? Menigheten var jo noen år gammel da Paulus kom til tro. Mener man seriøst at menigheten i mellomtiden forkynte den gamle pakt? Hvorfor møtte de da slik stor motstand hos det jødiske lederskapet? Paulus bruker jo nettopp sin iver for den gamle pakt som en forklaring på at han i sin tid forfulgte de kristne! (Gal 1,13-14) Paulus og Barnabas var nok mer radikale enn apostlene i Jerusalem med hensyn til å ta konsekvensene av evangeliet. Men selvfølgelig forkynte Peter og de andre apostlene det sanne evangelium allerede fra Pinsedag!

For det andre så vet vi jo faktisk hva det var Paulus fikk slik unik åpenbaring om. Selve synet er beskrevet i Apg 9,1-9 og 22,3-11 og 26,12-18. Etter å ha bearbeidet synet, så beskriver Paulus de teologiske konsekvensene i de tre første kapitlene av Efeserbrevet.

Paulus sin åpenbaring gikk først og fremst på Kristus. Innholdet i den nye pakt var jo kjent i det minste fra Pinsedag av (jeg mener det var kjent ennå tidligere). Det unike i Paulus sin undervisning var at Kristus innbefattet jøder, hedninger samt den oppstandne Jesus. Jesus sa ikke til Paulus ”hvorfor forfølger du mine venner” – Han sa ”hvorfor forfølger du meg” Hvordan kunne det ha seg at Paulus forfulgte den strålende skikkelsen han møtte på veien til Damaskus? Paulus selv trodde jo han forfulgte mennesker. Men Jesus sa at hvis du forfølger mine disipler, så forfølger du meg. Denne åpenbaringen la grunnlaget for ett av Paulus sine mest sentrale temaer, nemlig Kristus. Kristus består av hodet (Jesus) samt alle som tror på Ham (menigheten). Hele personen (Kristus) består av både kropp og hode. Dette var den revolusjonerende åpenbaringen som ble gitt til Paulus: Menigheten som Kristi kropp

Etter hvert forstod Paulus stadig mer av hva denne åpenbaringen av Kristus betydde i praksis. Dette fikk radikale konsekvenser, fordi det slettet alle naturlige grenser i samfunnet: Mellom jøder og hedninger, mellom menn og kvinner, mellom slaver og frie mennesker (Gal 3,28). Dette var Paulus sin radikale åpenbaring. Selvfølgelig er åpenbaringen av Kristus kun mulig hvis man bygger på en forståelse av den nye pakt, som lærer oss om nåden og om frelsen og om Den Hellige Ånd. Men alt dette var kjent før Paulus ble en kristen. Det radikale som Paulus brakte i tillegg til alt dette var at Kristus bryter ned alle skiller mellom mennesker fordi Han skal bli alt i alle (Ef 1,23) og alt skal sammenfattes i Kristus (Ef 1,10)

2 kommentarer:

hanne-mari sa...

Hei Eskil! Så artig å komme over bloggen din og skumme igjennom noen av dine tanker i tiden:)

Jeg går Bibelskolen på OKS i år forresten, så kunne vært artig å tatt en jovial prat om disse temaene rundt Åge og OKS og nådeplussellerminusingenting og alt sånt enellerannen gang:)

Og Kraftverket! Hvordan står det til? Lengesiden jeg har vært der nå. Hører dere har bytta lokale og sånn. Jeg har lyst til å komme på et søndagsmøte igjen snart. Hvis jeg finner fram;) Guds velsignelser i rikt mål!:) Hilsekona&kjente!

Klem Hanne-Mari fra Trøgstad:)

Eskil sa...

Hallo ja :-) Long time, no see!

Hadde vært trivelig med en prat. Det burde ikke være sååå vrient å finne fram til hvor Kraftverket møtes da. Men om du ikke lykkes, så vet du jo i hvert fall hvor vi bor. Hyggelig hvis du stikker innom for en kopp kaffe/te/kakao...

Mye spennende i Kraftverket for tida. Undertegnede har overlatt hovedansvaret til Andreas m/team. Det vil gi meg mer tid å jobbe med fellesskap/menigheter andre steder. Akkurat nå har vi besøk av en menighetsplanter fra Tyskland. Litt uvant å være med i Kraftverket uten å skulle lede. Men dette blir bra. Snakkes!