tirsdag 26. mai 2009

Systematisk undervisning

Da Lukas skrev sitt evangelium så pekte han på noe som var en selvfølge i de første kristne menighetene, nemlig systematisk undervisning: «Det er mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og Ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det er, det du er blitt undervist i.» (Luk 1,1-4)

Som alle andre nye troende hadde Teofilus fått en systematisk og grunnleggende undervisning om kristen tro og livsstil. «De som fra først av var øyenvitne og Ordets tjenere», var jo jøder. For dem var det en selvfølgelighet at en kristen trengte solid og grundig kjennskap til Skriftene (Rom 2,8 jf 1Tim 4,13). Uten slik kunnskap ville man fort bli offer for misforståelser, og bli drivende hit og dit med vinden fra enhver lære (Ef 4,14).

I dag tror jeg systematisk undervisning er mangelvare i en del kristne sammenhenger. Man satser heller på andre typer aktiviteter – gjerne av en type som krever mindre innsats. Det krever nemlig hardt arbeid å bli godt kjent med Bibelen, og mange kristne misliker sterkt tanken på å gjøre en innsats for sin åndelige utvikling. Noen føler til og med at en slik tankegang smaker av «loviskhet».

Du kan nok få mange velsignelser gjennom en rask forbønnshandling, eller gjennom godt fellesskap over et måltid mat. Men når det gjelder å forstå Skriftene, så holder det ikke med en rask bønn eller med hyggelig samvær. Her kommer man ikke utenom det å lese – og lese mye. Hardt arbeid er selvfølgelig ikke det eneste som kreves for å få innsikt i Guds ord. Men du kan heller ikke klare deg uten målrettet arbeid over tid. Jeg har derfor lyst til å slå et lite slag for lærertjenesten i menigheten. Vi trenger å gi plass for Bibelen i blant oss. Vi trenger nemlig at alle medlemmer i menigheten er solid «grunnfestet» i Guds ord.

Ingen kommentarer: