mandag 3. august 2009

Lovsang i Herrnhut

Nå er vi akkurat tilbake etter ti dager i Tyskland, sammen med en gruppe fra menigheten vår. Det meste av tiden bodde vi i Herrnhut hvor vi hjalp en menighet med diverse praktisk arbeid. Både menigheten vi besøkte - og hele byen der – er et fascinerende sted. Herrnhut er en by som er grunnlagt på bønn og som har sendt ut enormt mange misjonærer i forhold til folketallet.

Menigheten vi besøkte samles for bønn og lovsang to ganger hver dag. Først en halv time om morgenen og deretter en time hver ettermiddag. I tillegg kommer andre samlinger og ting de gjør. Selvfølgelig kommer ikke hele menigheten på alle samlingene. Men det er alltid noen som ber eller lovsynger der. Dette setter sitt tydelige preg på menigheten. Jeg har aldri opplevd noe sted at det var så enkelt å preke som i Herrnhut (at min preken ikke ble så bra som jeg hadde håpet, hadde ikke med stedet å gjøre). Lovsangslederen fra Kraftverket opplevde det samme – at her var det sannelig enkelt å lede lovsang.

Det som slår meg når jeg er i Herrnhut, er ikke først og fremst at de bruker mye tid i lovsang, men renheten i lovsangen der. Noen steder føler jeg at lovsang blir et verktøy for å oppnå noe annet: Det kan være for å bygge opp stemningen før prekenen, for å berøre mennesker slik at de kommer fram til forbønn, eller andre mål. I Herrnhut opplever jeg derimot at lovsangen kun har som formål å lovsynge og tilbe Gud. På kveldssamlingene kan det skje at ingen ønsker velkommen eller sier takk for i dag. Man kan være til stede på flere slike samlinger uten å ane hvem som har ansvaret for møtet. Noen ganger kan folk si noe eller komme med en oppmuntring fra Bibelen eller be en bønn. Men det store fokuset er altså å tilbe Gud.

Menigheten har også et eget «ungdomsherberge» hvor mennesker kommer fra hele Tyskland for å være noen dager eller uker i bønn. Menigheten har altså lagt til rette for at mennesker kan komme på besøk, hvis man trenger tid til å søke Gud i ro og mak. Dette anbefales! Jeg er selv i ferd med å planlegge mitt neste besøk til byen. Hvis du vil vite mer så sjekk linken til høyre på bloggen. De har også behov for praktisk hjelp. Teamet fra Kraftverket dro ned for å hjelpe til med dugnadsarbeid, men vi fikk mye åndelig velsignelse med oss tilbake.

Ingen kommentarer: