søndag 5. september 2010

Kjærlighet og det motsatte

Hva er det motsatte av kjærlighet? Umiddelbart ville vel mange av oss sagt ukjærlighet eller hat eller hardhet eller likegyldighet e.l. Nå for tida leser jeg mye i første korinterbrev. Der finnes blant annet den såkalte «Kjærlighetens høysang» i kapittel 13. I det hele tatt handler mye av dette brevet om kjærlighet og det motsatte av kjærlighet.

Paulus så seg nødt til å skrive et brev til korinterne etter at han mottok meldinger om at ting ikke var helt som det skulle i menigheten der (1Kor 1,10). Det var splittelse og strid i menigheten. Disse stridighetene hadde flere årsaker. Men en av de viktigste årsakene til problemene finnes i et nøkkelord i brevet, nemlig det greske ordet for «oppblåst» (φυσιόω – fysioo). Dette ordet brukes 6 ganger i 1Kor (4,6+4,18 +4,19 +5,2 +8,1 + 13,4) og bare én gang ellers i NT. Ofte oversettes ordet med stolthet eller hovmod, men det kommer altså av et ord for å blåse opp.

Kanskje er «arroganse» et like bra ord for å kommunisere innholdet i dette ordet? For det var en gruppe mennesker i Korint som var «oppblåste» (4,6 +4,18-20). Disse så ned på Paulus og hans medarbeidere, og følte seg bedre enn dem. Disse oppblåste folkene så også ned på andre i menigheten og følte seg langt visere og mer åndelig enn resten. Slike «jeg er bedre enn deg holdninger», fører selvsagt til splittelser og problemer. Derfor er et av hovedteamene i brevet enhet, og hvordan denne enheten viser seg gjennom å komme sine søsken i møte i ulike saker.

Den medisinen som Paulus anbefaler mot «oppblåsthet» er kjærlighet: «Kunnskap gjør oppblåst, det er kjærligheten som bygger opp» (8,1). «Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke oppblåst» (13,4). Selv om vi kanskje ikke kan si at arroganse er motsatsen til kjærlighet, så er det i hvert fall tydelig at det var slik mangelen på kjærlighet ga seg uttrykk i Korint. Denne arrogansen førte i sin tur til interne stridigheter og splittelse. Fortsatt er det nok slik i en del sammenhenger at kjærlighet og enhet blir hindret nettopp av arroganse.

1 kommentar:

Anonym sa...

det jeg var ute etter, takk