onsdag 6. februar 2008

Skisse til en livsrytme

Mange mennesker bare ”driver” gjennom livet sitt – tilsynelatende uten mye mål og plan med det de gjør. De har mange drømmer, men lite blir omsatt til praksis. Ofte skyldes dette en så enkel sak som manglende selvdisiplin. Hvis man hadde hatt litt mer selvdisiplin, så hadde man fått utrettet veldig mye mer i livet. Det er ikke uten grunn at selvbeherskelse regnes som en av Åndens frukter (Gal 5,23). Selvbeherskelse kan nemlig hjelpe oss til å utvikle gode vaner, og gode vaner hjelper oss til å utvikle gode holdninger, og gode holdninger frambringer gode resultater.

Det er i en slik sammenheng det jeg skrev om en ”kristen livsrytme” kommer inn i bildet. Gjennom historien har åndelige ledere undervist om viktigheten av å innarbeide gode vaner. For å oppnå dette har man fokusert på ulike elementer i den livsrytmen vi har. Hvis du har lyst til å tenke gjennom din egen livsrytme, så kan du begynne med de tre tidsavsnitt som man tradisjonelt har strukturert åndelige disipliner rundt: Dag, uke og år. Man kan selvfølgelig også dele inn i andre tidsavsnitt som f.eks. måned.

I løpet av en dag er det mange små og store ting vi kan gjøre for bevisst å vende oss til Gud. Tenk på effekten av å begynne hver dag med å takke Gud og be om Hans ledelse, i stedet for å stresse og mase og kanskje kjefte på folk. Det trenger ikke ta mer enn 5 minutter hver morgen, men du verden hvilke resultater du ville fått! Andre slike ting man kan lage daglige rutiner av er bibellesing, bordbønn, felles måltid med familien, osv. Selv prøver jeg å avslutte hver lunchpause med noen minutters bibellesing.

Det neste tidsavsnittet er uka. Selvfølgelig (?) samles vi med menigheten minst en gang pr uke. Men i tillegg kan du bestemme deg for å bruke lørdag formiddag eller en kveld i uka til bibelstudium eller bønn eller i tjeneste for mennesker med behov.

Til slutt kan året ditt planlegges på en slik måte at selve planen hjelper deg til å fokusere mer på Gud. Dette kan dreie seg om konferanser man er med på eller at man jevnlig tar en helg alene på en hytte for å søke Gud. Eller at man skal lese gjennom Bibelen på ett år – noe som innebærer ca tre kapitler om dagen. De fleste menigheter har dessuten ting de gjør år etter år. I Kraftverket har vi de siste årene hatt menighetshelger om vinteren, og teambesøk fra utlandet på forsommeren. Slike faste ”ritualer” hjelper til å bygge opp forventninger. Så lenge ikke slike tradisjoner får styre oss, tror jeg de kan være til god hjelp.

1 kommentar:

Unni Torsøe sa...

Interessant.. Jeg tror det er viktig å tenke igjennom noen konkrete ting man ønsker å proiritere i løpet av et år/uke/dag.
Ellers er det veldig lett å følge "infall" det man har mest lyst til i øyeblikket...
Jeg har f.eks lyst på en skikkelig stund på Guds fang i løpet av uka...
Eller et daglig måltid sammen med familien, for å ta vare på samholdet hjemme..