torsdag 5. juni 2008

Blandede parforhold

Bibelen er klar på at det er lite smart for en troende å gifte seg med en som ikke tilhører Guds folk (se f.eks. 1Kor 7,9 +2Kor 6,14+5Mos 7,3-4). Slike ”blandede” parforhold legger nemlig en demper på livsutfoldelsen for begge partnerne. Hvordan kan man fungere godt sammen hvis den ene partneren lever for Guds rike mens den andre lever for ”verden”? Her er det ikke snakk om at ”han/hun tror jo litt på Gud”. Spørsmålet er: ”Kan man ha et levende fellesskap i Den Hellige Ånd?” Hvis ikke, så vil det oppstå store utfordringer i et slikt parforhold.

En annen ting er barna. Som regel tenker man slett ikke på barn når man ”blir kjærester”. Men faktum er jo at de fleste varige parforhold ender opp med å få barn. Hvis du velger deg en kjæreste som ikke lever med Gud, så velger du samtidig at barna dine skal få vokse opp i en familie hvor mor og far er uenige om det aller viktigste her i livet. Det kan faktisk komme til å koste dine framtidige barn deres frelse.

En tredje ting er framtiden for Guds menighet. Jeg tror framtidens menighetsliv mer og mer vil bli levd i hjemmene – enten vi kaller dette husmenigheter eller noe annet. Men hvor sannsynlig er det egentlig at en familie hvor halvparten ikke lever med Gud skal bli en møteplass for Guds folk? Jeg er redd at blandede parforhold som inngås i dag, tar vekk det viktigste møtestedet for Guds menighet i morgen. For gode kristne par/familier er kanskje den viktigste byggesteinen i Guds rike her på jorda.

Hvis vi er opptatt av å se Guds rike utbre seg i Norge, så må vi ta dette på alvor. Ungdommer er opplært til å se på forelskelse som det viktigste fundamentet i valg av partner. Men forelskelse kan være en flyktig følelse. Kjærlighet og samhandling i parforhold bygger først og fremst på noe helt annet. En av de viktigste ingrediensene for et vellykket forhold er at partene har det samme målet her i livet. Her må hyrdene på banen med sunn og god undervisning!

Ingen kommentarer: