søndag 22. juni 2008

Født på ny

I menigheten min har vi vært velsigna med en relativt stor andel av ikke-kristne deltakere på møtene. Det er selvfølgelig utfordrende noen ganger hele tiden å måtte ta hensyn til folk som kan lite om Bibelen og om kristen tro. Men alternativet er verre! Da kona og jeg var i Tyskland i forrige uke var vi sammen med en menighet som på mange måter lignet vår egen: De har ”alltid” ikke-kristne til stede på menighetens møter. Dette er bra, men utfordrende.

Mange menigheter i Norge sliter med å få kontakt med de som ikke tror. Men her er det hjelp å få, hvis man bare er interessert i å motta hjelp. Men menigheter som faktisk har en hel del ikke-kristne i blant seg, sliter ofte med en annen type utfordring: Nye folk begynner å vanke på gudstjenester og i husfelleskap. De kan til og med være med i lovsangen. Etter en stund antar man – helt ubevisst – at den som er så mye på møter sikkert også kjenner Gud. Men det er slett ikke sikkert! Jesus sa at ingen kan se Guds rike uten at han blir født på ny (Joh 3,3). Å bli født på ny er ingen glidende overgang. En fødsel tar litt tid, men det er en konkret fase. Du vet om du er født eller ikke. På samme måte i den åndelige verden: Du kan vite om du er født på ny eller ikke.

Menigheter som lykkes med å skape miljøer hvor både kristne og ikke-kristne trives, kan oppleve at nye mennesker begynner ”å oppføre seg som kristne”, men uten at de har blitt personlig kjent med Gud. Man kan også oppleve at folk etter en stund begynner ”å tro de rette tingene” om Gud, men uten selv å ha bli født på ny.

Derfor oppfordrer jeg folk i min egen menighet til å være veldig bevisste på å lede mennesker til Gud. Har du fått med deg noen venner inn i menighetsmiljøet, så må du etter en stund ta dem ett skritt videre: Du må spørre om de vil gi sitt liv til Gud. Vi kan ikke forvente at mennesker som begynner å henge i miljøet automatisk skjønner at de må bli født på ny. Som regel kreves det at noen prater med dem personlig om saken og hjelper dem til å få sitt forhold til Gud i orden.

Vi må altså ikke slå oss til ro med at folk blir positive til evangeliet – de må oppleve et livsforvandlende møte med den oppstandne Kristus!

Ingen kommentarer: