onsdag 25. juni 2008

Engels skala

Mange kristne blir usikre når det handler om evangelisering. Hvordan kan de bidra til å lede venner til Kristus? Dreier evangelisering seg om å bygge relasjoner, eller handler det bare om å få mennesker til ”å ta i mot Jesus”, eller hva?

Jeg har sansen for det som kalles ”Engels skala”. Det er en modell som viser de ulike skritt som et menneske tar når det går fra å være uinteressert i åndelige ting til å være en etterfølger av Kristus. Engels skala finnes i litt ulike utgaver, men kan f.eks. se slik ut:

-10 Bevissthet om det overnaturlige
-9 Ingen sann kjennskap til kristen tro
-8 Litt nysgjerrig på den kristne tro
-7 Interesse for kristen tro
-6 Kunnskap om det å være kristen
-5 Forståelse av hva det vil si å være en kristen
-4 Positiv holdning til evangeliet
-3 Bevissthet om personlig behov av evangeliet
-2 Utfordring til og avgjørelse om å handle
-1 Omvendelse og tro
0 EN NY KRISTEN BLIR FØDT
+1 Evaluering av avgjørelsen
+2 Går inn i menigheten
+3 Er med å gjøre andre til disipler

Evangelisering dreier seg om å hjelpe mennesker et skritt høyere på skalaen. Ofte tenker vi at ”evangelisering” kun dreier seg om det ”rundt null” på denne skalaen, dvs. ting knyttet til omvendelse og ny fødsel. Men det er også en form for evangelisering å bringe noen fra (-9) til (-8). Altså fra ”ingen sann kunnskap om kristen tro”, til ”litt nysgjerrig på den kristne tro.” Det er også en del av evangeliseringen å hjelpe en ny kristen med å finne seg til rette i menigheten (+2)

Som jeg nylig skrev i et annet innlegg så har min menighet hatt en viss suksess med å bringe mennesker oppover skalaen i området (-9) til (-4). Altså at vi har sett en åndelig interesse våkne opp i folk og helt fram til de blir positive til evangeliet (noe de ikke nødvendigvis har vært da vi ble kjent med dem). Men dessverre har vi for ofte vært for sløve når det gjelder å utfordre folk til et personlig standpunkt (-2). Som vel de fleste andre menigheter i Norge også kjenner på, så er det dessuten en utfordring å se de som tar et personlig standpunkt gå helhjertet inn i menigheten (+2). Vi mislykkes ikke totalt i disse tingene – for vi har etter hvert en hel del sterke vitnesbyrd – men jeg lengter etter mye mer av dette!

Slike modeller har åpenbart mange begrensninger. Virkeligheten er selvfølgelig ikke så skjematisk, men den hjelper oss til å sette ord på viktige prosesser i evangeliseringen. Jeg mener derfor at den har læringsverdi for enhver som er seriøst opptatt av å nå dagens nordmenn med evangeliet.

Ingen kommentarer: