lørdag 7. juni 2008

Praktisk teologi

Ett av de fagene som teologer utdannes i er såkalt praktisk teologi. I tillegg inngår selvfølgelig fag som kirkehistorie, bibelske fag og systematisk teologi i en fornuftig teologisk utdannelse. Jeg tror at det er et stort behov for å øke kunnskapen om dette med praktisk teologi i forbindelse med oppstart av nye menigheter – inklusive nye husmenigheter.

Praktisk teologi handler om skjæringspunktet mellom teori og praksis. Det handler om hvordan menigheten fungerer i praksis der hvor mennesker er. Hvordan driver vi undervisning og praktisk omsorg? Hvordan bør menigheten organiseres? Hvordan kommuniserer vi i dagens samfunn? Kort sagt: Hvordan er vi menighet i praksis? Praktisk teologi handler ikke om abstrakte teologiske spørsmål. Men det handler heller ikke bare om ”hva som fungerer”. Det handler om at vi må være menighet på en måte som fungerer i vår kultur, men at vi må fungere ut fra en bibelsk forståelse som grunnlag.

Det finnes menighetsteoretikere som ”vet hvordan det skal gjøres” når det gjelder menighet. Men de har aldri bygd menighet i praksis. Enhver som har startet en menighet vet hva jeg snakker om. Det er alltid noen som kan fortelle deg hvordan du ”burde” lede menigheten. De har aldri gjort det selv, men de har lest så mange bøker og vært på så mange konferanser om temaet, at de er overbevist om at de vet hvordan menigheter bør bygges. Faktisk så er jeg er en smule lei av denne innstilingen. Treet skal kjennes på fruktene - ikke på de gode teoriene (Matt 7,15-20). Gi meg heller folk som bretter opp ermene og går i gang! Vi trenger flere pionerer i dette landet – ikke flere teoretikere.

Samtidig er det viktig å sørge for at de som faktisk gjør jobben med å starte nye forsamlinger har en teologisk ballast i det de gjør. Ofte vil nemlig praktikerne velge å gjøre det som ser ut til å fungere i en gitt situasjon, uten å tenke så mye på hva som ligger bak. Dette er jo et kjennetegn på folk som får ting gjort: De velger løsninger som fungerer. Men hvis ikke dette baseres på sunn teologisk tenkning, så er vi over i en skummel posisjon. Ja, vi trenger å gjøre det som fungerer. Men vi må samtidig sørge for at våre metoder holder mål i forhold til Guds ord.

Praktisk teologi handler nettopp om dette: Det dreier seg om å ha et gjennomtenkt forhold til hvordan vi er menighet i praksis. Vi søker det som fungerer, samtidig som vi vet hvordan dette henger sammen med Guds overgripende plan, slik den er fremstilt i Hans ord.

Ingen kommentarer: