søndag 14. september 2008

Evangelistlaug

I middelalderen samlet ulike yrkesgrupper seg I foreninger som ble kalt “laug”. I en by ville da murerne samle seg i ”murerlauget” mens bakerne samlet seg i ”bakerlauget”. Dette ble gjort for at de som drev med det samme faget kunne hjelpe og støtte hverandre. I dag kjenner de fleste unge til den engelske varianten av ordet: ”guild” Dette brukes om samarbeidende grupper på online spill, som for eksempel World of Warcraft.

Jeg har imidlertid lyst til ”å stjele” dette ordet, og bruke det på tjenester i Guds menighet. Det blir stadig arrangert samlinger og kurs for pastorer (hyrder). Oftere og oftere arrangeres det også seminarer for mennesker som opplever at de har en profetisk gave eller tjeneste. Bibellærere får mye ”påfyll” fra bibelskoler og litteratur. Men hva gjøres egentlig for evangelistene i blant oss? Jeg vet ikke om en eneste sammenheng i Norge som er fokusert på å trene og utvikle evangelister, selv om for eksempel Jesus Revolution og andre bevegelser er svært så evangeliserende i sin fokus. Men er det noen som kjenner til et forum som er spesialisert på utvikling av evangelister? Hvis noen av bloggens lesere kjenner noe slikt, så gi meg beskjed.

Jeg har diskutert dette med en venn av meg som ”har mye evangelist” i seg. Selv om han har jobbet med mye annet i forskjellige menigheter, så er det å nå kirkefremmede med budskapet om Jesus det han virkelig brenner for. Han har da også sett en god del unge, kirkefremmede mennesker komme til tro. Han kjenner heller ikke til noe slikt opplegg for evangelister i Norge. Vi ble vel derfor enige om at hvis ingen andre gjør noe med dette, så får heller vi gjøre det. Jeg håper altså at vi kan etablere et ”evangelistlaug” i Norge.

Målet er helt enkelt å se flere evangelister i norske menigheter – og å hjelpe disse til å bli mer effektive i sin tjeneste. Målgruppa vil være de som tror de har et kall til å evangelisere, og ikke de som allerede er anerkjente evangelister (selv om de også er velkommen selvfølgelig). Det betyr altså de som kjenner at hjertet banker litt raskere når vi snakker om å nå kirkefremmede, om å ta sjanser for å utbre evangeliet, om å gjøre de tingene mange andre ikke tør, om å mobilisere menighetene til å bli utadvendte, om å se nådegaver fungere i gågata, osv. Hvis du faller inn i denne kategorien, så gi et lite vink!

Arbeidsformen vil bli litt til underveis. I første omgang planlegger vi å samle de som er interessert til en samling en lørdag i løpet av vinteren. Dessuten vil vi bygge opp et forum for utveksling av erfaring og for å gi gjensidig støtte og oppmuntring. Til å hjelpe oss vil vi invitere med erfarne evangelister fra både innland og utland. Fint om alle er med og ber for dette prosjektet.

Ingen kommentarer: