torsdag 18. september 2008

Guds herlighet

En dame i menigheten kommenterte på søndag at det var en ”tyngde” i møtet helt fra det startet. Med det mente hun ikke at stemningen var ”tung”, eller at undervisningen var ”tung”. Det hun tenkte på var opplevelsen av at Gud var der. Gud er selvfølgelig alltid til stede, for Han er allestedsnærværende. Men noen ganger opplever vi Hans nærvær på en sterkere måte, enn hva vi ellers gjør. Slik var det på søndag.

Noen ungdommer syntes det var et merkelig uttrykk å si at det var en ”tyngde” i møtet. Men dette er ganske så bibelsk. 1. Kongebok kapittel 8 handler om innvielsen av templet i Jerusalem. I vers 9 og 10 står det: ”Så hendte det da prestene gikk ut av helligdommen, at skyen fylte Herrens hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for Herrens herlighet fylte templet.” Ordet som er oversatt med ”herlighet” er det hebraiske ordet ”kabod” som egentlig betyr ”tyngde” eller ”vekt”. Det står altså egentlig at Guds tyngde fylte tempelet. Dette ordet ”tyngde” brukes gjennom GT for Guds herlighet.

Det var altså en liten smak av Guds herlighet vi fikk smake, og som hun omtalte som en ”tyngde” i møtet. Når Guds herlighet kommer på en slik måte i et møte, så reagerer ofte mennesker med å bli stille. Noen synker ned på kne og noen legger seg på magen på gulvet. Andre sitter rolig i stolene sine, og noen gråter stille. I dette tilfellet snakker vi om en menighet hvor gjennomsnittsalderen på møtedeltakerne er under 30 år, så stillheten skyldes ikke at man er gammel og sliten. Men i slike situasjoner ønsker man kun å være innfor Gud og tilbe Ham. Da strekker ofte ordene ikke til, slik at man heller velger å være stille.

Det virker som det alltid er disse møtene som folk husker best. I andre møter kan man ha flott undervisning eller nådegaver i sterk funksjon. Men ingen ting gjør mer inntrykk enn når Guds tyngde – Guds herlighet – åpenbares i blant oss. Vi har hatt noen slike møter opp gjennom menighetens historie. Men jeg tror vi bare så vidt har fått noen små kort lite glimt av hvordan Gud ønsker å åpenbare seg i blant oss. For jeg er overbevist om at Gud ønsker å åpenbare seg for sitt folk. Vi bør derfor lære å la Gud slippe mer til på møtene våre. Jeg vil se mer av Guds herlighet åpenbart i blant oss!

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg vil også ha mer av Guds herlighet på møtene!! Det er en type tyngde jeg liker.