tirsdag 30. september 2008

Elsker du meg?

Peter fikk i oppdrag fra Jesus å lede den første kristne menigheten. Da Jesus Hadde stått opp fra de døde og var i ferd med å dra tilbake til Gud hadde han ett viktig spørsmål til Peter før han skulle ta fatt på denne viktige oppgaven: ”Elsker du meg?” Tre ganger spurte Jesus ham om dette. Til slutt ble Peter lei seg av at Jesus spurte om det samme igjen og igjen og sa ”Du vet jo at jeg elsker deg” (Joh 21,15-19)

Noen ganger blir jeg veldig frustrert fordi jeg snakker med kristne som tilsynelatende har oppfattet spørsmålet fra Jesus som ”elsker du deg?” – i stedet for ”elsker du meg” Det sentrale budskapet er ikke lenger: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand." (Matt 22,37).

Det viktigste (tror vi) er at jeg har det bra. Jeg er selvfølgelig ikke i mot at folk har det bra. Mange mennesker trenger virkelig å lære å sette pris på seg selv, og i hvert fall å akseptere seg selv slik Gud har skapt dem. Folk trenger å erfare at Gud elsker dem. Likevel sitter jeg ofte igjen med et spørsmål om vi ikke driver og lærer folk å ha seg selv og sin egen lykke i sentrum, mens sentrum i livet vårt egentlig burde være å søke Guds rike først (Matt 6,33).

Forresten er kanskje ikke det å ha seg selv i sentrum noe som folk trenger å lære. De fleste nordmenn er jo oppdratt til å ha seg selv og sin egen lykke som mål i livet. Derimot trenger vi kanskje å lære mennesker om Jesu kall til å følge etter Ham og legge ned sine egne meninger og rettigheter og preferanser. Det er kanskje dette Jesus mente da Han sa: "Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg.” (Matt 16,24)

Ingen kommentarer: