mandag 1. september 2008

Somaliere for Kristus

Med fare for å gjenta meg selv: Det kommer mange asylsøkere og jobbsøkere til Norge for tiden. Mange av disse kommer fra Somalia. Spesielt den siste tiden har det flyttet mange somaliere til den delen av Askim som vi bor. Det har ført til at jeg oftere og oftere ber om at disse skal få bli kjent med evangeliet.

Somalia er kjent som verdens mest lovløse land. Det er sannelig ikke rart at folk flykter! Samtidig er det også ett av de landende som har færrest kristne. Faktisk vil de fleste somaliere benekte at det i det hele tatt finnes en eneste kristen somalier. Men misjonsforskere anslår at det finnes kanskje 2.000 kristne somaliere på verdensbasis. Det er ikke mye i en befolkning på mer enn 10 millioner! Flere av de som åpent har bekjent sin tro på Jesus, har da også måttet bøte med livet for det.

Jeg har nylig hatt en kort mail veksling med en misjonær som jobber litt i Somaliland. Det er den nordligste av provinsene i landet, og den eneste provinsen med noenlunde fungerende samfunnssystemer. På mitt spørsmål på om han kjente til noen somalisktalende menigheter i Norge eller andre steder i Europa, så svarte han enkelt og greit ”nei”. Dessuten sa han at han tvilte på om noen slik menighet fantes på vårt kontinent. Selv har jeg på nettet kun funnet omtale av én eneste somalisktalende bibelgruppe. Den er organisert ut fra en menighet i USA. Det betyr at somaliere har svært få muligheter til å høre evangeliet på sitt eget språk.

Hva kan du og jeg gjøre med det? Kanskje ikke så mye, men noe kan vi alle gjøre:

  1. Skaffe oss informasjon. Jeg pleier å anbefale Operation World som et bra sted å starte
  2. Be for at somaliere i Norge (og andre steder) skal komme til tro
  3. Vise praktisk omsorg for somaliske naboer. Kjærlighet kan åpne stengte dører.
  4. Kjøpe et nytestamente på somalisk. Det kan du gi bort når muligheten åpner seg

1 kommentar:

Øyvind Jesu tjener sa...

Gud være lovet!
Jeg har nå en åpning for å forkynne for muslimske somaliere og trenger en mann til å oversette fra norsk/engelsk til somalisk.
Er det noen som kan hjelpe meg med oversettelse?
Jeg skal se på Operation world om det kan føre frem.
Gud velsigne dere alle i Jesu navn.
Øyvind.

Gud være lovet!
H A L L E L U J A H !