onsdag 8. oktober 2008

Apostlenes lære

Lukas skriver om den første menigheten i Jerusalem at: ”Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene.” (Apg 2,42). De hadde fellesskap med hverandre, de søkte Gud i bønn og de feiret nattverd sammen. Dessuten la de vekt på å holde seg til apostlenes lære. Dette gjorde at menigheten ble sunn og sterk! Men hva inngikk egentlig i begrepet ”apostlenes lære”? I dag virker det som om noen tenker at apostlenes lære var det som Paulus underviste. Men da menigheten i Jerusalem startet var jo ikke Paulus blitt kristen en gang. Apostelens lære må derfor være noe annet…

Heldigvis slipper vi å gjette på hva apostlene forkynte i Jerusalem. Det er nemlig nedskrevet. De første apostlenes lære er det som er nedskrevet i evangeliene til Markus, Matteus og Lukas.

En fyr som het Papias levde fra år 70 til 155. Han kjente apostelen Johannes personlig. Papias skrev en bok ca år 130, noe som er 60-70 år etter at Markus sitt evangelium ble nedskrevet. Der skrev han bl.a.: ”Markus ble Peters tolk og nedskrev Herrens ord og gjerninger etter hukommelsen, nøyaktig om enn ikke i rekkefølge… derfor feilet ikke Markus når han nedskrev noe slik han husket det. For han la bare vekt på én ting: Ikke å utelate noe av det han hadde hørt, eller forfalske det.”

Hvor hadde altså Markus hørt det han skrev ned i sitt evangelium? Jo, det hadde han hørt de utallige gangene han hadde tolket Peter sine taler. Markus skrev altså direkte ned et sammendrag av Peters forkynnelse. Dette må jo være den ”apostlenes lære” som menigheten i Jerusalem holdt seg trofast til. Det Paulus og Johannes skrev ned senere var mer som utfylling, presiseringer og kontekstualisering av den grunnleggende ”apostlenes lære”. Denne grunnleggende læren til apostlene finner vi altså i evangeliet etter Markus.

Matteus, som var en av de opprinnelige tolv apostlene, oppfattet oppdraget de hadde fått av Jesus på samme måte når han siterer Jesus slik: ”… lære dem å holde alt det jeg har befalt dere” (Matt 18,20). Misjonsbefalingen var å videreformidle Jesu undervisning til nye disipler. Dette gjorde Matteus bl.a. gjennom å skrive sitt evangelium. Forkynnelsen i dag burde reflektere de første apostlenes lære slik vi finner den i evangeliene: Nemlig at undervisningen er sentrert rundt fortellingen om Jesu liv og undervisning – og om Hans død, oppstandelse og gjenkomst.

Ingen kommentarer: