tirsdag 14. oktober 2008

Oversettelser

Spamfilteret mitt stopper heldigvis mye useriøs post. Men noen ganger stopper det også post man gjerne skulle lest. Noen ganger skrives spam på ett språk, og deretter blir det oversatt til andre språk ved hjelp av oversettelsesprogrammer. Disse programmene vet hva hvert enkelt ord betyr: Med det betyr ikke at budskapet er kommunisert så klart likevel. I dag mottok jeg følgende lille perle: ”At gospel To provost. Are edit as on collected. With sheer? do he alcoholic greek. so a menopause. That go meant serpent, tomb at onshore. He go calibre! Are peruse do molecule forestry deliberate”

Jeg er flink i engelsk, og kan litt russisk, så jeg skjønner de fleste ordene i mailen. Men likevel sliter jeg litt med å forstå sammenhengen… Er det bare meg som har det slik?

Dette minner meg om en av mine kjepphester: Bibeloversettelser! I noen kristne sammenhenger virker det som man tror at jo mer ordrett Bibelen er oversatt, jo mer ”korrekt” er den. Men som eksempelet ovenfor viser, så er ikke det alltid tilfelle. Ofte vil faktisk slike oversettelser være dårligere, fordi de ikke får med seg poesien, dramatikken og lesbarheten i Bibelen.

For å ta et tilfeldig valgt vers som vi leste høyt i en bibelgruppe nylig:

”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.” (Ef 2,1-3)

Sammelign dette med: ”Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.”

Det er mulig den første oversettelsen er mer ”korrekt” ord for ord, men den andre ligner mer på et brev som noen ville ha skrevet. I min erfaring så vil en gjennomsnittlig norsk ungdom slite med å forstå den første oversettelsen, mens oversettelse nummer to er langt mer tilgjengelig.

Dette er slett ikke det mest ubegripelige i bibeloversettelser som brukes av mange. 3Mos 7,34 nærmer seg den mailen jeg mottok i dag med hensyn til klarhet i komunikasjonen: ”For svingebrystet og løftelåret har jeg mottatt fra Israels barn av deres fredsslaktoffer og gitt det til Aron, presten, og til hans sønner, som en evig rettighet de kan kreve av Israels barn.” Ja vel. Da vet vi det. Alt er klart og ingen ting å lure på…

Det er mange som etter råd fra meg har byttet til en av Bibelselskapet sine oversettelser. Ofte har jeg fått tilbakemelding om at ”nå er det morsomt å lese Bibelen”. Det eneste som har skjedd er at man har gått over fra å lese en ”direkte” oversettelse til en oversettelse som fokuserer på sammenheng og lesbarhet. Dette er ingen uvesentlig ting! Faktisk tror jeg en del eldre kristne skremmer vekk yngre kristne fra å lese Bibelen, fordi de tviholder på sin favorittoversettelse, til tross for at denne er mye mer vanskelig tilgjengelig for den som ikke kjenner Bibelen så godt.

Ingen kommentarer: