lørdag 19. desember 2009

Forsoningens tjeneste

Paulus sier at han jobber med «forsoningens tjeneste» (2Kor 5,18). Dette med forsoning blir ofte for lite vektlagt blant kristne. Man er opptatt av tilgivelse, men det er bare halvparten av innholdet i forsoning. Forsoning inkluderer nemlig både tilgivelse og gjenopprettelse av forhold.

Gud ønsker at forhold som har gått i stykker skal gjenopprettes. Slik har vi jo blitt forsonet med Gud. Jesus kom ikke bare for at vi skulle få tilgivelse – slik at Gud ikke lenger er «sint» på oss – men for at vi skulle kunne ha en nær relasjon til Ham. Det er ikke slik at Gud har tilgitt oss, men ikke vil ha noe med oss å gjøre. Nei! Vår forsoning med Gud inkluderer både tilgivelse og et gjenopprettet forhold.

På samme måte burde det være mellom kristne. Hvis noe vondt skjer, så bør man tilgi. Men tragisk nok, så stopper man ofte der. Man bærer ikke lenger på vonde følelser overfor hverandre, men forholdet som en gang var, har blitt borte. Dette gjenspeiler ikke Guds handlemåte mot oss. For Gud både tilgir synd og gjenoppretter forhold som har gått i stykker.

Hvis vi som Guds folk skal ligne på Ham, så må vi gjøre det samme i våre relasjoner. Hvis noe går i stykker må vi søke både tilgivelse og gjenopprettelse, for det er dette som er forsoning. For at vi skal kunne jobbe med forsoningens tjeneste slik som Paulus, så tror jeg at vi først av alt må leve dette ut i praksis – både i forhold til Gud og i forhold til våre søsken i troen.

1 kommentar:

Brenda greg sa...

Jeg er veldig glad for å dele min erfaring her, jeg heter Brenda og jeg var lykkelig gift. Ikke før mannen min sa at jeg jukset med ham, da ble vi begge små irriterende par, han kunne ikke tro, og han stolte heller ikke på ordene mine, så vi søkte om skilsmisse, senere ble vi separerte og svor å aldri gjøre opp. Jeg prøvde å gå videre, men jeg kunne ikke bli uten ham, så jeg begynte å søke etter mannen min, så ble jeg henvist til Dr.IZOYA. En flott mann jeg kom over, han kastet en kjærlighetsfortroll og fikk mannen min tilbake innen 24 timer. med dette er jeg her for å dele kontakten til Dr. IZOYA, nå ham via drizayaomosolution@gmail.com. Han er faktisk mektig og spesialiserer seg i følgende saker ...
(1) Elsker trollformer av alle slag. (2) Slutt skilsmisse. (3) Slutt barrenness. (4) Trenger åndelig hjelp.