onsdag 9. desember 2009

Stolthet og Guds vilje

Et utsagn som står flere steder i Bibelen er at «Gud står den stolte i mot, men den ydmyke gir han nåde». Guds velsignelse over våre liv er altså ikke avhengig av hvor flinke vi er, eller av at vi aldri gjør feil, eller av hvor vellykkede vi er som kristne, eller av hvor hardt vi jobber for Guds rike. Det mest grunnleggende prinsippet når det gjelder Guds velsignelse, er at de ydmyke skal arve jorda, mens de stolte går glipp av Guds velsignelser (Matt 5,5).

Stolthet kan gi seg utslag på så mange måter. Men ofte viser stolthet seg gjennom at man ikke søker Gud. Jesaja kalte Guds folk i sin samtid for «trassige sønner». Dette begrunnet han slik: «De gjennomfører planer som ikke er fra meg, og slutter forbund uten min Ånd. Slik legger de synd til synd. De drar av sted til Egypt uten å rådspørre meg...» (Jes 30,1-2). Trassen lå altså i at de ikke søkte Gud vilje for sine liv.

Vi har lett for å tenke at hvis man ikke søker Gud, så skyldes det sløvhet. Men Bibelen sier at grunnen til at man ikke søker Guds vilje er stolthet og trass! Jeg hørte noen spissformulere dette ved å si at grunnen til stolte mennesker ikke bruker mye tid på å søke Guds vilje, er at de føler seg sikre på at de allerede kjenner den. I så fall trenger man jo ikke bruke tid på å søke.

1 kommentar:

Brenda greg sa...

Jeg er veldig glad for å dele min erfaring her, jeg heter Brenda og jeg var lykkelig gift. Ikke før mannen min sa at jeg jukset med ham, da ble vi begge små irriterende par, han kunne ikke tro, og han stolte heller ikke på ordene mine, så vi søkte om skilsmisse, senere ble vi separerte og svor å aldri gjøre opp. Jeg prøvde å gå videre, men jeg kunne ikke bli uten ham, så jeg begynte å søke etter mannen min, så ble jeg henvist til Dr.IZOYA. En flott mann jeg kom over, han kastet en kjærlighetsfortroll og fikk mannen min tilbake innen 24 timer. med dette er jeg her for å dele kontakten til Dr. IZOYA, nå ham via drizayaomosolution@gmail.com. Han er faktisk mektig og spesialiserer seg i følgende saker ...
(1) Elsker trollformer av alle slag. (2) Slutt skilsmisse. (3) Slutt barrenness. (4) Trenger åndelig hjelp.