mandag 16. august 2010

Hvor gamle er folk når de blir kristne?

Noe jeg ofte hører er at de fleste som blir kristne, blir det før de er ferdig med ungdomsskolen. Jeg har hørt sagt at 70 % eller 80 % av alle som blir kristne, blir det før de fyller 14 år. Jeg har alltid grublet på hvor den statistikken kommer fra. Er det fakta? Er det virkelig slik? Det har nemlig ikke stemt med mine egne erfaringer – for jeg har sett folk i alle aldre komme til tro.

Men hvis statistikken stemmer: Hvorfor er det slik? Gjenspeiler den bare at de fleste som blir kristne kommer fra et kristent hjem? For i så fall er det ikke overraskende at de tar beslutningen i ung alder. Men hvordan er fordelingen for de som ikke er så heldige at de har vokst opp i et kristent hjem? For å si noe om evangelisering så burde man kanskje luke vekk de som har fått troen inn fra barnsbein? Jeg tipper at aldersforedlingen da ser ganske annerledes ut!

Det fine med å bruke denne type tall fra statistikker er at det setter fokus på hvor viktig det er å satse på barn og ungdom i menigheten. Det er viktig – og relativt enkelt – å nå mennesker i ung alder. Men den negative siden er at det kan ta fra folk trua på at eldre ungdommer og voksne er åpne for evangeliet, fordi «all statistikk viser jo at de som tar i mot frelsen gjør det i ung alder…» Da blir statistikken en selvoppfyllende profeti: Vi har ikke tro på at voksne mennesker kan vinnes, og derfor vinnes få voksne mennesker, noe som bekrefter statistikken om at voksne mennesker ikke kan vinnes, som igjen gir oss enda mindre tru på at voksne mennesker kan vinnes…

Jeg tror nesten jeg vil ta en undersøkelse i min egen menighet, og spørre folk «Hvor gammel var du da du tok du et bevisst valg om å følge Jesus?». Jeg mistenker at forventningen om statistisk aldersfordeling ikke vil bli bekreftet.

Ingen kommentarer: