fredag 11. mai 2012

Pinsedag og de fattige

Snart er det pinse. Dette markeres i menigheter over hele jorda. Som regel er det ett av to temaer som blir omtalt i forbindelse med Pinsen. I historiske kirker fokuserer man gjerne på Pinsedag som «Kirkens fødselsdag». Blant pinsevenner og karismatikere er det gjerne Den Hellige Ånd som er i fokus når man snakker om pinsen.

Begge disse temaene er godt forankret i Guds ord. Denne høytiden ble feiret av jødene lenge før det ble en kristen høytid. Den jødiske pinsen blir beskrevet i 3. Mosebok 23,15-22. Til påske skulle presten bære fram for Herren årets første kornbånd (23,10) mens i Pinsen hadde kornet vokst nok til å bli to hele brød (23,17). Dette har sin parallell i NT hvor Jesus er det ene hvetekornet som faller i jorden og dør. Men fra dette kornets død vokser det opp mange nye korn slik at det blir et helt brød. Dette brødet er et bilde på menigheten. Vi trenger dette perspektivet på kristenlivet. Vi er mer enn bare individuelle kristne – vi hører så tett sammen med våre søsken i troen som to korn som er bakt sammen i et brød.

Men det er ett tema til som jeg gjerne skulle hørt oftere i forbindelse med Pinsen. Dette omtales i det siste verset: «Når dere høster inn grøden i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen etter skurden, skal du ikke plukke opp. Du skal la dem ligge til de fattige og innflytterne» (3Mos 23,22). Pinsen i den gamle pakt knyttes altså til omsorg for de fattige og for innvandrerne. Slik burde det også være for oss i den nye pakt. Slik omsorg for vanskeligstilte hører nemlig uløselig sammen med Kirken og Den Hellige Ånd.

Selv hører jeg hjemme i den pentekostale delen av Kirken. I mine «trakter» er det mye snakk om Ånden, men alt for lite snakk både om Guds menighet og om omsorg for de svake. Jeg lengter etter menigheter som kombinerer alle disse tre aspektene: Åndens fylde i den enkelte + behovet for å stå forpliktende sammen med andre i Guds familie + omsorg for fattige og innvandrere. Kanskje noen vil preke over nettopp dette temaet denne Pinsen?

Ingen kommentarer: