lørdag 6. november 2010

Mikrofinans

Kona og jeg var nylig i Kenya for å undervise på en konferanse. Menigheten som inviterte oss driver et ustrakt diakonalt arbeid i lokalmiljøet. Dette inkluderer barnehjem, fosterhjemsordninger, gratis skolegang for fattige, matutdelinger, og mye mer. De hadde også en visjon for å hjelpe folk til å skaffe seg inntekter, slik at de kan klare seg på egen hånd. De hadde allerede hjulpet noen i gang med egne bedrifter: frisørsalong, systue, bilverkested, osv.

Ett problem for de fattigste er at de ikke har tilgang til lån. Dermed klarer de ikke kjøpe inn varelager til kiosken sin, eller innrede frisørsalongen sin. Det å skaffe folk tilgang til små lån, kan derfor bety en enorm forandring. Hvis folk får låne en tusenlapp eller to, så er det som regel nok til å etablere en bedrift. Dette er det som kalles for mikrofinans. Mikrofinans har blitt et av de viktigste verktøyene for å hjelpe verdens fattige. Derfor ble Nobels Fredspris for 2006 tildelt nettopp til en av pionerene innen mikrofinans: Muhammad Yunus

Siden jeg har bakgrunn fra forretning og finans, har jeg blitt spurt om å være styreformann i et nytt kenyansk selskap som skal jobbe nettopp med mikrofinans. Jeg vet ikke om «styreformann i en afrikansk bank» er det som ser best ut på CVen (!) Men arbeidet er så viktig at jeg ikke var i tvil om hva jeg ville svare på forespørselen. For 10-20 tusen kroner kan man hjelpe hele 10 familier til et nytt liv. Denne menigheten i Kenya har vi kjent gjennom mange år, og vet at de er til å stole på. Nå har vi også vært der nede og sett at pengene virkelig kommer fram til dem som trenger det. Hvis noen har lyst til å være med å finansiere dette så bare si fra!

torsdag 4. november 2010

Om å tie i forsamlingen

Et av de vanskeligste – og mest misbrukte – versene i Bibelen er 1Kor 14,33-34 «Som i alle kristne menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene». Grunnen til at jeg skriver om det, er at en del kristne blir avkrevd en forklaring av ikke-troende og kanskje ikke helt vet hva de skal si.

Det er jo skrevet bok på bok om dette, så jeg kan ikke påstå at jeg skjønner alt ved dette verset. Men noen tanker har jeg da i det minste. For det første så er jeg overbevist om at dette ikke er et generelt forbud for kvinner om å forkynne under gudstjenestene, slik noen har tolket dette. En slik tolkning passer dårlig med sammenhengen det står i.

Verbet «å tie» har minst to nyanser på norsk: Det kan bety at man aldri begynner å snakke. Men mer vanlig er det vel å oppfatte dette som at man holder opp med å snakke. Altså at man først snakker, og så etterhvert slutter med det. Det er den siste betydningen som er vanligst i NT. Det samme greske ordet er brukt to ganger i Apg 15,12-13. Der oversetter Bibelselskapet det slik: «Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus… Etter at de hadde talt, grep Jakob ordet…» I vers 12 oversetter man her ordet som i 1Kor 14,34 er oversatt med «å tie» med «ble stille». I vers 13 er det samme ordet oversatt «etter at de hadde talt».

Det dreier seg altså om noe som skjer etter at de hadde talt. Først sier kvinnene noe, men på et eller annet tidspunkt må de holde opp. Man kan jo ikke holde på med å snakke for all framtid. At Paulus faktisk ønsket at kvinnene skulle dele noe under gudstjenestene er for øvrig tydelig ut fra at han gir retningslinjer for hvordan de bør kle seg sømmelig når de gjør det (1 Kor 11,2-16).

Neste spørsmål er da: Når er det kvinnene skal slutte å snakke? Jeg tror det dreier seg om orden i gudstjenesten. Verbet «å tie» står tre ganger i 14,28-34. Hver gang er det knyttet til å unngå kaos på møtene: «Hvis en taler i tunger, men ingen kan oversette, så skal han tie». Ellers vil blir det kaos på møtene - om folk snakker et helt uforståelig språk. «Hvis en taler profetisk og en annen begynner samtidig, så skal den første tie». Eller blir det kaos ved at flere prater i munnen på hverandre. Det er vel ikke urimelig at også tredje gangen ordet «å tie» står, så er poenget det samme? Hvis kvinnene - eller mennene for den saks skyld - bare fortsetter å prate i det uendelige så blir det kaos på møtene.

En slik tolkning passer godt inn i sammenhengen det står i, for hele avsnittet 1Kor kapittel 11 til 14, handler egentlig om å komme sammen på en måte slik at det blir til gang og ikke til skade .