lørdag 27. februar 2010

Min historie - vår historie

Kristendommen er en religion som er basert på historiske hendelser. Bibelen er i det store og hele en fortelling om verdens skapelse, fall og gjenopprettelse. Når Bibelen skal formidle viktige poenger, så skjer det altså ofte gjennom fortelling.

Når de første kristne skulle videreformidle hvem Jesus var, så valgte de å gjøre det i hovedsak gjennom å fortelle om ham. Dette er særlig tydelig i evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas. Disse kunne jo ha valgt å skrive et filosofisk verk som la vekt på Jesu undervisning, men valgte i stedet en form som var fortelling ispedd lignelser og taler.

På den måten fortsatte de en tradisjon fra GT. Der blir jo også viktige poenger i stor grad formidlet ved hjelp av fortellinger: Skapelse, syndefall, kallet til Abraham, utgangen av Egypt, eksilet i Babylon, osv. Jeg mener ikke at resten av Bibelen er uviktig, men det er tydelig at fortellingene er sentrale. Bibelen er fortellingen om Guds folk og deres Gud.

Dette er nyttig å vite hvis man har med nye kristne å gjøre. I vår kultur er det nemlig vanlig å fokusere på enkeltmennesket, og hva det føler og mener. Konsekvensen av det kan bli en privatisert Jesus («min personlige frelser») og hvor forholdet mitt til ham er basert på hva jeg til enhver tid opplever. Vi burde kanskje mer vektlegge at din frelse gjør deg til en del av det gudsfolket som Gud har handlet med gjennom utallige generasjoner og i alle verdens land.

Det er en merkedag i en kristens liv når han (hun) får øynene opp for at dette dreier seg om mer enn min private historie med Gud. Som kristen er jeg først og fremst del av en større historie: Det handler om vår historie sammen som Guds folk. Den dagen man virkelig forstår at man som kristen tilhører et folk, så tar man et langt skritt videre i sin åndelige utvikling. Dette bør de som er hyrder i menighetene hjelpe folk til å oppdage.

søndag 21. februar 2010

Eskatologi i husmenigheter

Dette er nok for de helt spesielt interesserte, men jeg tror faktisk det finnes noen av dem blant bloggens lesere…

Fra ca 1970 vokste det fram en rekke husmenigheter i Storbritannia. Disse ble kjent som «House Church Movement». Etter hvert som disse menighetene og bevegelsene vokste seg store, ble de simpelthen kjent som «The new church movement». Denne bevegelsen har hatt stor betydning for mange karismatiske menigheter i mange land – ofte uten at folk er klar over det.

Martin Scott var en av de som stod midt oppe i bevegelsen. Nå har han publisert sin masteravhandling i teologi som han skrev for 15 år siden. Temaet var «The eschatology of the new church movement (UK)», og den kan lastes ned i PDF format fra bloggen hans her .

tirsdag 16. februar 2010

Om å vite om sin egen død

Jeg leser 2. Petersbrev for tiden. Peter skriver som om han visste at han snart skulle dø (2Pet 1,14). Den samme informasjonen hadde Paulus (2Tim 4,6) og selvfølgelig Jesus selv (Joh 13,1). Av og til har vi vanskelig for å sette oss inn i fortellingene i Bibelen. Hvordan er det egentlig å få beskjed fra Gud om at du snart skal dø? Hva slags konsekvenser ville det fått for hvordan jeg innretter livet mitt?

Det er viktig å understreke at jeg ikke tror at Gud pleier å si sånt til folk! Hvis noen tror de hører Gud si noe slikt til dem, så tar de ganske sikkert feil. Gud vil liv – ikke død! Likevel er det fascinerende (og litt skremmende) å høre Martin Luther King sin siste tale. Det er tydelig at Gud har sagt noe til ham om framtiden hans. Dette klippet viser King’s aller siste tale. Dagen etter ble han myrdet...

søndag 14. februar 2010

Rettlede med visdom

Nylig satt jeg og snakket med noen ledere om det å rettlede folk i menigheten. De konkrete problemstillingene dreide seg i dette tilfellet om parforhold. Hva mente de om at unge mennesker i menigheten fikk kjærester som ikke var troende? Hvordan skulle man formidle sine tanker om samboerskap? Én ting er hva man mente var rett, men vel så vanskelig var spørsmålet: Skal vi gjøre noe med dette? Skal vi si noe? Eller skal vi holde munn og la være å bry oss? Akkurat denne praten dreide seg som sagt mest om relasjoner og parforhold. Men det finnes en rekke slike etiske spørsmål som er høyaktuelle i enhver menighet.

Det var i denne samtalen jeg fikk inspirasjon til innlegget mitt om lov og evangelium. For etterhvert som samtalen gikk framover, gikk det opp for meg at de jeg pratet med bare hadde to kategorier av verktøy i verktøykassa si: Enten måtte de «heve standarden» ved å holde fram Bibelens klare undervisning om disse spørsmålene (hva nå det enn måtte være). Med andre ord så kunne de presentere Bibelen som Guds lov.

Alternativt måtte de fokusere på det faktum at Gud har skapt alle mennesker med fri vilje, og at Jesu død har sonet enhver synd. Derfor kan vi vel egentlig ikke mene noe som helst om hvordan andre bør leve livet sitt? Med andre ord så kunne de velge å presentere Bibelen som Guds evangelium.

Mitt forslag i en slik situasjon tror jeg ville være å fokusere på Bibelen som Guds visdom. Loven spør om hva som er lov eller ikke lov: Har jeg som kristen lov å finne meg en ikke-troende partner? Visdommen derimot spør om hva som er smart: Er det smart av meg å finne meg en ikke-troende partner? Ofte tror jeg at det å fokusere på hva som er smart i stedet for hva som er lov, er en fruktbar angrepsvinkel i møte med dagliglivets etiske utfordringer. Det som er «smart» er nettopp kjernen i det Bibelen kaller for visdom.

Bibelen er full av det som kalles visdomslitteratur. Hele bøker er tilegnet visdommen. Dessuten bruker både Jesus, Paulus, Jakob og andre i NT mye tid på Guds visdom. For eksempel sier Paulus at «jeg har lov til alt, men ikke alt gagner» (1Kor 6,12). Det han sier er at selv om Loven ikke nekter meg å gjøre et eller annet, så er det kanskje likevel ikke særlig smart av meg å gjøre det. Dette handler om visdom.

Paulus og hans medarbeidere «underviste alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus» (Kol 1,28). På samme måte tror jeg mange menigheter ville vokse mye i modenhet hvis man fikk mer undervisning om Guds visdom.

fredag 12. februar 2010

Lov, evangelium og litt til

Et grunnleggende begrep i luthersk teologi er «lov og evangelium». Tanken er at Guds ord i prinsippet består av to deler: Guds lov viser oss kravene til en hellig Gud, mens evangeliet viser oss Guds nåde. En slik inndeling har mye for seg. Men det kan oppstå et problem, nærmest som en bivirkning: Nemlig at folk ubevisst tenker at GT inneholder lov – mens NT inneholder evangelium. Men da har man forenklet for mye.

For det første så inneholder GT mye mer enn lover. Faktisk så utgjør lover en svært liten del av GT. Nesten alle lovene i GT er samlet i Mosebøkene, mens resten av GT inneholder fortellinger, profeti, poesi, ordspråk, osv. Dessuten består også Mosebøkene av svært mye annet enn lover. Hele første Mosebok, samt store deler av andre og fjerde Mosebok er for eksempel fortellinger.

På samme måte inneholder NT stoff som ikke direkte kan kalles «evangelium», slik som deler av Bergprekenen, Jakobs brev eller Johannes Åpenbaring. Selvfølgelig peker alt stoff både i GT og NT på evangeliet (eller på Kristus for å være mer presis). Men likevel er det klart at Bibelen opererer med flere kategorier enn «lov» og «evangelium».

Jeg prøver ikke å motbevise Luther her. Jeg har bare lagt merke til at disse to kategoriene ser ut til å være en ubevisst «sperre» i tankegangen hos noen ledere i norske menigheter. Hvis de skal veilede menighetens medlemmer i etiske spørsmål, så faller de enten ned på «loven» og snakker om hva som er Guds standard - eller så faller de ned på «evangeliet» og snakker om Guds kjærlighet og menneskets frihet. Jeg mener Bibelen gir flere innfallsvinkler til etiske spørsmål enn som så.

torsdag 4. februar 2010

Skilsmissebarn

Pink er en artist som nok ikke ville sluppet til i så mange kirker. Selv om hun har sin sider, så må jeg innrømme at jeg er ganske stor fan. For hun har tekster med mening (i tillegg til at jeg liker musikken da). Ta for eksempel videoen hennes «Family portrait». Kombinasjonen av tekst, skuespill, koreografi og musikk er det beste innlegget jeg noensinne har hørt mot skilsmisse. Langt bedre enn noen preken jeg har hørt. Etter å ha sett videoen utallige ganger begynner jeg fortsatt å gråte når jeg ser den…

Enhver som tror at barn kommer uskadd fra samlivsbrudd, bør ta en titt på denne videoen. Enhver som ønsker å lære noe om å kommunisere viktige budskap bør også se og lære. For den som har problemer med å oppfatte teksten, så har jeg lagt den ut her


P!nk - Family Portrait (Official Music Video) - Funny blooper videos are here